”Antalet bidragsmiljoner har inte krympt”

2011-01-29 06:30  
Anna Ledin

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vi missgynnar inte byggforskningen. Andelen av våra anslag har visserligen minskat men antalet miljoner är i detsamma som för tio år sedan, svarar Anna Ledin på Formas.

I Ny Teknik den 24 januari hävdar Per-Erik Petersson, direktör på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, att Formas missgynnat svensk byggforskning alltsedan forskningsrådet bildades 2001. Om man ser på statistiken för 2001-2010 så har byggforskningen totalt sett inte fått mindre pengar.

År 2001 gick nästan 77 miljoner kronor till byggforskning och 2010 var motsvarande summa 94 miljoner, ökningen är nominell, realt sett ligger forskningen på i stort sett samma nivå som för tio år sedan.

Det är visserligen riktigt att byggforskningens procentuella andel av Formas forskningsmedlen minskat från cirka 20 procent till ca 15 procent, men det beror på extra tillskott från regeringen som är och har varit öronmärkta till vissa områden, exempelvis biologisk mångfald, ekologisk produktion, marin forskning med mera och som medfört att Formas totala budget har ökat. I de årliga, öppna utlysning där forskare inom Formas alla ämnesområden söker i konkurrens har byggforskarna i förhållande till hur de har sökt klarat sig precis lika bra som forskare inom Formas andra områden. Byggforskningsansökningarna bedöms i en särskild beredningsgrupp med bred byggkompetens.

Det är alltså inte så att de jämförs med till exempel veterinärmedicinare och genetiker. Formas har dessutom under åren gjort särskilda, riktade satsningar på just byggforskning och ofta tillsammans med byggbranschen (Byggsektorns innovationscentrum, BIC numera IQ Samhällsbyggnad). Dessa satsningar uppgår till cirka 18 miljoner kronor årligen.

Anna Ledin, professorn och huvudsekreterare Forskningsrådet Formas

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt