Populärteknik

Rymdbolagets satellitdivision såld

OHB har tagit över driften av Prismasatelliterna Tango och Mango, som sändes upp från Yasny, Ryssland, den 15 juni 2010. Så här såg de ut under monteringen hos Rymdbolaget i Solna 2007. Foto: Kaianders Sempler
OHB har tagit över driften av Prismasatelliterna Tango och Mango, som sändes upp från Yasny, Ryssland, den 15 juni 2010. Så här såg de ut under monteringen hos Rymdbolaget i Solna 2007. Foto: Kaianders Sempler

Den tyska rymdkoncernen OHB tar över svenskt satellitkunnande för en krona.

Publicerad

– Det är svårt att vara liten i rymdbranschen, och ännu svårare är det om man kommer från ett litet land. Det säger Gierth Olsson, tidigare chef vid SSC (Tidigare Rymdbolaget) och nu vd för nybildade OHB Sweden som tog över satellitdivisionen första juli.

Den europeiska rymdmarknaden har under det senaste decenniet konsoliderats, och domineras i dag av jättar som holländsk-tyska Astrium, franska Thales-Alena och tyska OHB.

Många sörjer säkert över att ytterligare en svensk högtekologisk verksamhet nu sålts till utlandet, i synnerhet när det ryktas att betalningen bara var en symbolisk krona. Men Gierth Olsson hänger inte läpp utan ser tvärtom framtiden an med tillförsikt.

– Vi i satellitdivisionen kände oss alltmer marginaliserade inom SSC, som mer och mer fokuserat på att skicka data till och från rymden via Esrange. Det var som att befinna sig på ett sluttande plan. Men nu är vi på gång. Att vara en del i en större koncern ger oss större möjligheter att sälja vår teknik, och det har börjat otroligt bra. Det finns en god marknad både inom och utanför Europa för vår teknologi

Den personal som OHB tar över kan skryta med flera succéer. Månsatelliten Smart-1 visade 2003 att det gick att resa till månen med en elektrisk jonmotor. Satelliten Odin, som sköts upp 2001, planerades för en livslängd på två år, men har fungerat över förväntan och är fortfarande i drift och levererar klimatdata. Prismaprojektet, satelliterna Mango och Tango, som byggdes både för att pröva nya motortyper och ett nytt miljövänligt drivmedel samt för att få erfarenhet av precisionsnavigering i omloppsbana har under våren varit uthyrd till tyska rymdstyrelsen DLR som övat sig i formationsflygning.

Nu tas Odin och Prismasatelliterna över av OHB. Kvar hos SSC – Swedish Space Corporation – blir det gröna rymdbränslet Ecaps, mikromotorerna från Nanospace i Uppsala, markstationerna på Esrange och runt om i världen samt systemen för havsövervakning.

OHB, en paneuropeisk rymdkoncern

Börsbolaget OHB – vilket står för ”Orbital- und Hydrotechnologie Bremen-System GmbH” – bildades 1981 med säte i Bremen, Tyskland. Koncernen är sedan 1985 helt inriktad på rymdsystem, och har i dag totalt 2 300 anställda i fem länder.

I Tyskland bygger man satelliter till det europeiska framtida positioneringssystemet Galileo och mekanismer till Arianeraketen, i Italien sysslar man med rymdelektronik och datorer, i Belgien markapplikationer för Galileosystemet och i Luxemburg små geostationära telekomsatelliter – Small Geos.

I Sverige finns nu 50 anställda i OHB Sweden, som specialiserar sig på systemkunskap, orbital- och attitydkontroll (navigation och orientering av satelliten) samt propulsion (framdrivning).