Löftet till Mora: Spara miljoner på energin

2015-08-26 08:49  

Mora testar en ny tjänst som ska ge en garanterad energibesparing i kommunens byggnader på cirka 8 miljoner kronor om året. Men i en ny rapport får metoden kritik.

Tjänsten heter EPC, Energy Performance Contracting, och innebär att ett energitjänsteföretag analyserar en kommuns fastighetsbestånd, föreslår ett antal åtgärder och räknar ut hur mycket energi som kan sparas.

Om kommunen nappar på erbjudandet garanterar energitjänsteföretaget en viss energibesparing, vanligtvis cirka 90 procent av den uträknade nivån. Garantin innebär att om den utlovade energibesparingen inte uppnås så betalar energitjänsteföretaget mellanskillnaden (se faktaruta).

Tjänsten har funnits i Sverige i ett tiotal år och erbjuds bland annat av Caverion och Siemens. De tycker att modellen är fördelaktig för kommunerna, eftersom de slipper stå för risken att besparingsåtgärderna inte bär sig ekonomiskt. Men ändå har det varit trögt att sälja tjänsten i Sverige.

En av kommunerna som har nappat är Mora, som har inlett ett EPC-projekt med Caverion, före detta YIT. Projektet innebär att både bostäder och lokaler ses över. Byggnaderna har till exempel fått ny belysning, moderniserade ventilationssystem, tilläggsisolering samt nya tak och fönster under de senaste tre åren.

Ett 40-tal av fastigheterna är färdigrenoverade och har gått in i den tredje fasen, som handlar om uppföljning (se faktaruta). Det är då mätningar ska visa om den utlovade energibesparingen uppnås eller inte. Både för lokaler och bostäder ser det lovande ut i Mora.

– Lokalerna når det Caverion har lovat och lite till, säger Petter Elfqvist, fastighetsingenjör på Mora kommun.

Både Siemens och Caverion uppger till Ny Teknik att de har genomfört ett 15-tal EPC-projekt och endast råkat ut för ett fall vardera där de har behövt betala mellanskillnaden.

Men i en ny undersökning som Siemens har låtit göra svarar 11 av 70 företrädare för kommuner som har genomfört EPC-projekt att de inte har fått den utlovade energibesparingen. Varför framgår inte tydligt i rapporten.

De fall där projekten inte har lyckats som Petter Elfqvist känner till har mest handlat om bråk kring uppföljningen.

– Det är viktigt för beställaren att förstå avtalet rent matematiskt, till exempel vad man jämför med i uppföljningen, säger han.

I många fall tror han också att kommunerna inte har förstått att de som beställare också måste lägga ner en stor arbetsinsats i ett EPC-projekt.

– Det är ingen enkel tjänst. Det krävs mycket jobb och engagemang från beställaren. Vi måste se till att vi får fungerande lokaler för våra verksamheter och se till att leverantören kan vvs, el, bygg och juridik.

Sammantaget tycker Petter Elfqvist att EPC-projekt är en bra modell, särskilt för små kommuner, för att få ner energianvändningen i byggnader.

– Många är tveksamma till det här och säger ”det klarar vi själva”, men man ska nog inte vara så stursk. Kommunerna har knappt tid eller råd att jobba med det här själva. På det här sättet blir det många ingenjörstimmar på kort tid för att få effekt, säger han.

EPC delas in i tre faser

Tanken med EPC, Energy Performance Contracting, är att framtida energibesparingar ska betala de åtgärder som behöver genomföras. Eftersom lönsamheten beräknas på det totala projektet kan fler åtgärder rymmas inom ett normalt avkastningskrav.

  • Tjänsten delas in i tre faser:

Fas 1: En detaljerad analys fastställer nuläge, tar fram effektiviseringsåtgärder och redovisar effekter av åtgärderna. Beställaren avgör vilka åtgärder som ska genomföras.

Fas 2: Entreprenören genomför åtgärderna som totalentreprenad med ansvar för projektering och genomförande.

Fas 3: Besparingar och prestanda följs upp regelbundet.

 

  • Så här gör Mora:

Både bostadsbolaget och den kommunala lokalförvaltningen deltar i Moras EPC-projekt. Totalt ingår 71 fastigheter och kostnaden bedöms bli ungefär 200 miljoner kronor.

Resultatet beräknas bli en total energibesparing om 11,7 gigawattimmar per år, 1 722 ton minskade koldioxidutsläpp varje år och en årlig besparing om cirka 8 miljoner kronor.

EPC i praktiken

LÄTTA GUIDEN: SÅ FUNGERAR EPC I PRAKTIKEN

Ett energitjänsteföretag kommer fram till att kommunen genom förbättrad ventilationsstyrning och byte av fönster kan spara 100 megawattimmar per år. Av den mängden garanterar energitjänsteföretaget en besparing på 90 MWh.

Det innebär att energitjänsteföretaget betalar värdet av mellanskillnaden om energianvändningen inte minskas med 90 MWh. Om besparingen till exempel landar på 85 MWh betalar energitjänsteföretaget värdet av 5 MWh.

Om besparingen blir större än 100 megawattimmar delar kommunen och energitjänsteföretaget på värdet av den ytterligare besparingen.

Kommunen måste alltid betala för den inledande analysen.

 

KRITIK I RAPPORT

Har projektet levererat utlovad besparing?

  Ja Nej Vet ej Total
Antal 33 11 26 70
Andel 47 16 37 100

  

Källa: Siemens rapport EPC i kommunernas energiarbete

Linda Nohrstedt

Mer om: energibesparing

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer