Här är valets tio viktigaste teknikfrågor

Vad vill partierna i teknikfrågor? Vi har bett riksdagspartierna svara ”ja” eller ”nej” på tio heta frågor som Tekniksverige vill ha svar på.

Fler ingenjörer står högt på industrins önskelista till politikerna inför riksdagsvalet på söndag.

– Stora pensionsavgångar i kombination med lågt intresse för ingenjörsutbildningar gör kompetensförsörjningen till en avgörande fråga, både för produktion och utveckling, säger Karin Wik, talesperson på Volvokoncernen.

Det är ett budskap som verkar ha nått politikernas öron. Samtliga riksdagspartier vill öka antalet ingenjörsplatser på högskolan. Det framgår av Ny Tekniks enkät.

Men fler högskoleplatser i framtiden hjälper knappast snabbväxare med akut behov av ingenjörer. Caroline Walerud, vd för KTH-avknoppningen Volumental som vuxit från 4 till 16 personer på ett år, efterlyser snabbare handläggning hos Migrationsverket.

– I ett fall tog det 11,5 månad att få in en person i landet. Han fick jobba som konsult från Finland i ett år. Det är ohållbart krångligt och långdraget, speciellt för ett snabbväxande bolag. Sverige kan bli mycket mer konkurrenskraftigt med snabbare processer för arbetskraft som verkligen behövs.

En annan viktig fråga för landets tekniktunga koncerner är större möjligheter att göra FoU-avdrag. Dagens avdrag är inte tillräckligt attraktivt. Det visade Ny Teknisk stora kartläggning av de 42 mest FoU-intensiva företagen före sommaren.

Majoriteten av partierna säger dock nej till ett höjt FoU-avdrag. Tre partier är för en höjning: Vänsterpartiet, Folkpartiet och Sverigedemokraterna.

Företagens FoU borde vara en het fråga bland politiker. Mätt som andel av BNP har den minskat med nästan en procentenhet sedan 2001. Det har gjort att Sverige tappat placeringar på topplistan bland de länder i världen som satsar mest på FoU i relation till BNP.

– Det är en varningsklocka och på sikt också en utmaning. Ska vi klara välstånd och sysselsättning långsiktigt, så måste Sverige få ett större investeringsintresse även för FoU-satsningar, säger Eva Wigren, chef för industriell utveckling på branschorganisationen Teknikföretagen.

Energifrågan väger också tungt, särkilt hos basindustrin som länge krävt en blockövergripande energiöverenskommelse.

– Det är sorgligt hur man hela tiden hamnar i en partipolitisk diskussion om kärnkraften. Vi vill se en långsiktig lösning som grundas på en ordentlig analys av det framtida elbehovet, elsystemets stabilitet och elmarknadens funktion, säger Lina Palm, energidirektör vid SKGS, basindustrins samarbete i energifrågor.

För it- och telekombranschen står en digitaliseringsminister på önskelistan.

– Digitaliseringen är här och pågår för fullt inom alla områden. Det kräver en centralt placerad minister med mandat att driva på alla departement och alla politikområden i digitaliseringsarbetet, säger Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef på branschorganisationen IT & Telekomföretagen.

It-branschen ser också positivt på att programmering införs som ett obligatoriskt inslag i den svenska grundskolan. Från och med i höst har skolbarn i Storbritannien programmering och problemlösning på schemat från fem års ålder. Om två år följer Finland efter. Av de svenska riksdagspartierna är det endast moderaterna som i dag stödjer att programmering införs i den svenska skolan.

Kommentarer till svaren i teknikenkäten

Några partier har lämnat kommentarer till sina svar.

 

 

Kommentarer till svaren från Moderaterna:

Ska dagens kärnkraftsreaktorer kunna ersättas med nya reaktorer?

Ja.

Alliansens energiöverenskommelse slår fast att gamla reaktorer ska kunna ersättas med nya, dock utan statligt stöd.

 

Ska förnybar energi få ökat stöd?

Ja.

Vi vill fortsatt stödja och bygga ut det svensk-norska elcertifikatsystemet. Vi förlänger investeringsstödet till solceller, vill införa skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och utökar våra satsningar för en fossiloberoende fordonsflotta.

 

Ska Sverige bygga höghastighetsbanor för tåg?

Ja.

Vi har i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025 beslutat om att bygga de första etapperna innan 2025. Vi vill som en del i Alliansens vision Sverigebygget att hela stambanenätet för höghastighetståg ska vara fullt utbyggt till 2035.

 

Ska anslagen till klimatanpassningar höjas?

Ja.

År 2009 instiftade Alliansregeringen ett särskilt anslag för klimatanpassning om cirka 100 miljoner kronor per år. Hittills har vi satsat drygt 600 miljoner kronor totalt inom ramen för anslaget. Utöver det finansieras klimatanpassningsåtgärder inom andra anslag, t.ex. de gröna näringarna. Fokus ligger på kunskapsuppbyggnad, sektorsintegrering samt framtagande av underlag som ska ligga till grund för klimatanpassningen. Regeringen avsätter särskilda medel för insamling av geografisk och geoteknisk information som ska utgöra så kallat basunderlag för regionala handlingsplaner. Inför 2015 har vi aviserat en anslagshöjning på 5 miljoner kronor för klimatanpassning. Hur en framtida finansiering kan komma att se ut får vi titta närmare på.

 

Ska staten stödja utbyggnaden av laddplatser för elfordon?

Ja.

Alliansen går till val med ett sådant förslag.

 

Ska antalet platser på högskolans ingenjörsutbildningar ökas?

Ja.

Över tid måste dessa platser fortsätta byggas ut.

 

Ska Sverige inrätta ett innovationspolitiskt råd?

Nej.

Alliansregeringen har redan utarbetat en nationell innovationsstrategi för att samordna de innovationspolitiska satsningarna och främja samarbete mellan forskning, näringsliv och offentlig verksamhet.

 

Ska programmering införas på schemat i grundskolan?

Ja.

Detta är fråga som Nya Moderaterna driver.

 

Räcker bredbandsmålet om 100 Mbit/s till 90 procent av Sveriges hushåll och företag?

Ja.

Det är ett ambitiöst mål, som behövs för att bygga Sverige ännu starkare i den internationella konkurrensen. För att nå målet satsar Alliansen ytterligare 3,25 miljarder kronor på att bygga snabbt bredband på landsbygden.

 

Ska FoU-avdraget ökas?

Nej.

Vi har inga förslag på att utöka FoU-avdraget i nuläget.

 

 

 

Kommentarer till svaren från Socialdemokraterna:

 

Ska antalet platser på högskolans ingenjörsutbildningar ökas?

Ja.

Vi vill utöka antalet platser på högskola och universitet med 19 500 platser, med fokus på bristutbildningar. År 2030 kommer Sverige att ha ett underskott på över 50 000 ingenjörer enligt initiativet Tekniksprånget. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för konkurrenskraftiga och högproduktiva företag i Sverige och investerar därför i 5 000 nya högskoleplatser inom naturvetenskap och teknik för att underlätta till exempel industrins framtida kompetensförsörjning.

 

Satsningar ska också göras på gymnasiet, där vi vill se till att alla elever får högskolebehörighet och tillräckligt goda förkunskaper för att klara en högskoleutbildning. Då ökar genomströmningen, och avhoppen minskar. Det finns idag en alldeles för stor nivåskillnad mellan gymnasium och högskola som leder till tidiga avhopp från ingenjörsutbildningen.

 

Ska programmering införas på schemat i grundskolan?

Nej.

Vi har i dagsläget inga sådana förslag. Däremot vill vi stärka elevernas digitala kompetens och tydliggöra statens ansvar i en nationell IT-strategi för skolan. Det kommer att stärka Sverige som kunskapsnation.

 

 

Kommentarer till svaren från Folkpartiet

 

Ska Sverige inrätta ett innovationspolitiskt råd?

Nej.

Innovationsklimatet ska förbättras genom breda reformer som FoU-rabatt, investeraravdrag och ökad tillgång till riskkapital. Att låta innovationspolitiken styras av ett råd kommer att enbart gynna de intressen som sitter i rådet och missgynna nytänkander små företag.

 

Ska programmering införas på schemat i grundskolan?

Nej.

Det är bra om barn och unga lär sig om programmering, men det bör inte införas fler ämnen i skolan.

 

Räcker bredbandsmålet om 100 Mbit/s till 90 procent av Sveriges hushåll och företag?

Nej.

Bredbandsmålet är ett viktigt etappmål, men för att hela Sverige ska ha bredband i världsklass kommer ambitionen att behöva höjas ytterligare i framtiden.

 

Ska FoU-avdraget ökas?

Ja

På sikt behövs en höjning. Men budgetutrymmet de närmaste fyra åren är begränsat.

Marie Alpman

Charlotta von Schultz

Mer om: FoU Riksdagsval

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer