Digitalisering

Ericsson: Netflix och HBO driver mobiltrafik

Videotrafiken i mobilnäten exploderar, enligt Ericssons nya rapport.
Videotrafiken i mobilnäten exploderar, enligt Ericssons nya rapport.

Video utmärker sig på många sätt i Ericssons rapport över mobilvärlden idag och 2018.

Publicerad

Större skärmar, bättre upplösning och snabbare mobilnät. Det gör att videotrafiken väntas fortsätta att växa snabbare än alla andra tjänster i de globala mobilnäten. Det spår Ericsson i sin marknadsrapport som presenterades i dag.

Video är redan det största segmentet inom mobil datatrafiken. Men väntas ändå fortsätta att öka med 60 procent om året till och med 2018.

I Ericssons "Mobility Report" nämns också att användningen av videotjänster som Netflix, HBO och Vimeo har varit överraskande stor på vissa marknader.

Den totala mängden datatrafik i mobilnäten väntas 12-faldigas mellan åren 2012 och 2018.

I den nya rapporten höjer Ericsson sin prognos för antalet 4G-abonnemang. Från 1,6 miljarder till 2 miljarder i slutet av 2018.

I USA väntas 4G stå för över 60 procent av de amerikanska mobilabonnemangen 2018. Det särskiljer marknaden från alla andra. Ericsson tror att andelen 4G-abonnemang i västra Europa är kvar under 40 procent om fem år, med 3G som den helt dominerande standarden.

De smarta mobilerna tillhör storkonsumenterna av datatrafik. Förra året konsumerade varje smart mobil i snitt 450 MB i månaden. 2018 väntas konsumtionen ha ökat till 1 900 MB per månad.

Ericsson uppskattar att det finns ungefär 4,5 miljarder människor i världen som har ett mobilabonnemang. Men antalet abonnemang är fler: 6,4 miljarder, eftersom vissa personer har fler än ett. I slutet av 2018 väntas antalet vara 9,1 miljarder.

Ökningen av antalet abonnemang under första kvartalet i år var 130 miljoner. Kina stod för hela 25 procent av ökningen, medan tillväxten nästan avstannat i västra Europa och USA.

Länk: