Varningen: Lustgas från gödsel hotar klimatmålen

2020-10-12 15:30  
Gödsling inom jordbruket bidrar till utsläpp av lustgas, dikväveoxid. Foto: Werktuigendagen

Användningen av gödsel ökar i världen, och med det utsläppen av lustgas. N2O är en mycket potent växthusgas som nu hotar Parisavtalets klimatmål.

Dikväveoxid, mer känd som lustgas, är en kraftfull växthusgas och kan absorbera cirka 300 gånger mer värme än koldioxid.

Vilken kapacitet en växthusgas har för att bidra till den globala uppvärmningen kan anges med ett GWP-värde, som står för "Global Warming Potential". Omdömet bygger på förmågan att absorbera infraröd strålning tillsammans med gasens livslängd i atmosfären.

Sett över en 20-årsperiod har dikväveoxid ett fem gånger så högt GWP-värde som metan. Metanet beräknas ha en uppehållstid i atmosfären på tolv år. Det kan jämföras med att dikväveoxiden hänger kvar i hela 120 år, enligt statistik från FN.

Publicerad i Nature

Auburn University i Alabama, USA och University of East Anglia i Noewich, Storbritannien har haft ambitionen att göra den mest omfattande utvärderingen hittills av alla N2O-källor globalt, och till sin hjälp har man haft 57 internationella forskare. Deras studie, publicerad i Nature, visar att utsläppen av lustgas ökar i ett mycket snabbare tempo än vad FN:s klimatpanel IPCC har förutspått. Nu kan Parisavatalets klimatmål hotas, menar de.

Den dominerande källan till utsläpp av dikväveoxid är jordbrukets ökade gödselanvändning. Ett varmare väder gör också att mer lustgas frigörs. Ostasien och Sydasien samt Afrika och Sydamerika står för de största utsläppen.

Läs mer: Gruvjättens mål: Ny industri utvinner kritiska material från avfall

I Parisavtalet stipuleras att temperaturökningen i världen, ställd mot förindustriella nivåer, ska ligga under två grader för århundradet – med det uttalade målet att hålla ökningen till endast 1,5 grader. Men med utvecklingen för lustgas blir det svårt, menar studiens forskare.

– Med de nuvarande utsläppen är vi på väg mot att orsaka en temperaturökning på över tre grader Celsius mot slutet av det här århundradet, dubbelt så mycket som målsättningen för Parisavtalet, säger Robert Jackson, Stanford-professor och medförfattare till studien, i en artikel hos Auburn University.

I Europa har utsläppen minskat

Utsläpparna är tillväxtekonomier där man snabbt ökar sin produktion av grödor och växande boskapsbestånd. Länderna med den största ökningen av N2O-utsläpp är Brasilien, Kina och Indien.

Men det går att vända utvecklingen, visar utsläppen i Europa.

– Europa är den enda region i världen som framgångsrikt har lyckats minska utsläppen av dikväveoxid under de senaste två decennierna, säger Wilfried Winter, österrikisk forskare som har deltagit i arbetet med studien, i samma artikel.

John Edgren

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer