Karriär

Stor satsning ska göra Chalmers mer jämställt

Chalmers tekniska högskola storsatsar för att förbättra jämställdheten. Med riktade insatser ska andelen kvinnliga forskare och professorer på institutionerna öka rejält under kommande tio år.

Publicerad

Idag är andelen kvinnliga professorer på Chalmers bara 17 procent. Det är lägst bland alla universitet och högskolor i landet.

− Vi är sämst och det har också drivit på att vi borde göra något. Det pratas mycket om jämställdhet, men nu är det dags för lite action. Vi vill göra Chalmers mer jämställt men på ett bra sätt, säger Pernilla Wittung Stafshede, professor vid Chalmers institution för biologi och bioteknik.

Hon är en av initiativtagarna till satsningen Genie, Gender Initiative for Excellence, som har fått en budget på 300 miljoner kronor under en tioårsperiod.

Målet är att andelen kvinnliga professorer ska öka till 40 procent.

I projektets startskede besöker Genie-ledarna de 13 institutionerna på Chalmers för att samla in fakta och identifiera strukturella hinder som kan missgynna kvinnor.

− På institutionerna ser man att det saknas kvinnor, men det finns också en oförståelse för rådande normer och vad man kan göra åt det. Det finns en manlig kultur som sitter i väggarna. Vi vill prata med kvinnorna om hur de ser på saken, men också förstå hur männen tänker.

Kvinnliga toppforskare ska bli förebilder

Samtalen blir en utgångspunkt för att stötta institutionerna med konkreta idéer i jämställdhetsarbetet.

− Det kan exempelvis handla om mentorskapsprogram, workshops, seminarier och utbildningar, men också om hur vi bedömer varandra och ger möjligheter.

En stor del av pengarna kommer att gå till gästforskarprogram och direktrekrytering av kvinnliga toppforskare.

− Det leder till att vi får fler förebilder som är viktigt för yngre forskare och studenter. Om vi når en kritisk massa där kvinnorna inte är i minoritet kommer fler kvinnor att vilja söka våra tjänster och även stanna kvar.

Kriterier för befordringar och den interna rekryteringen kommer även att ses över.

− Kvinnor har svårare att komma uppåt i det akademiska systemet och internrekryteringen har ofta missgynnat kvinnor eftersom män ofta lyfter fram andra män. Men det handlar inte om att döma personer, utan att arbeta bort strukturella hinder.

”Kvinnor och män har olika infallsvinklar”

Viss kritik har riktats mot att satsningen innebär en risk för att kraven kommer att sänkas vid rekryteringar.

− Genie handlar absolut inte om kvotering. Det handlar om att ge kvinnor samma möjligheter och vi ska gå på excellens vid rekryteringar. Vetenskapliga studier visar att forskningen blir bättre med blandade grupper. Kvinnor och män har olika infallsvinklar.

Inom fakulteten finns dock stora skillnader. Vid exempelvis institutionerna för teknisk fysik, elektroteknik och datavetenskap är andelen kvinnliga professorer i nuläget mellan fem och tio procent. Institutionen för arkitekt- och samhällsbyggnad samt institutionen för teknikens historia och ekonomi har däremot redan nått målet om minst 40 procent kvinnor.

− Det finns chefer som verkligen driver på jämställdheten. Vi vill därför sprida goda exempel från olika institutioner så att man kan lära sig av varandra.

Även om vägen mot ökad jämställdhet är lång är Pernilla Wittung Stafshede optimistisk.

− Jag tror att vi når målet eftersom vi har många pensionsavgångar framöver, men långsiktigt gäller det även att skapa en miljö där både män och kvinnor trivs. Med bättre jämställdhet får vi en sprudlande forskning och attraherar också fler studenter. Vi blir en förebild i Sverige och kommer att lyfta vår rankning i världen jättemycket, säger hon.

Kvinnliga professorer på Chalmers

I december 2018 hade Chalmers 32 kvinnliga professorer av totalt 185. Det motsvarar 17 procent. Räknas även biträdande professorer, docenter, lektorer och adjunkter in är andelen kvinnor 22 procent. För tio år sedan var andelen kvinnliga professorer åtta procent.

Bäst jämställdhet finns på följande institutioner:

Teknikens ekonomi och organisation: 55 procent kvinnliga professorer (6 av 11)

Biologi och bioteknik: 50 procent kvinnliga professorer (3 av 6)

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik: 44 procent kvinnliga professorer (7 av 16)

Här är jämställdheten sämst:

Data och informationsteknik: 6 procent kvinnliga professorer (1 av 16)

Mekanik och maritima vetenskaper: 6 procent kvinnliga professorer (1 av 18)

Mikroteknologi och nanovetenskap: 7 procent kvinnliga professorer (1 av 14)

Uppgifterna är från oktober 2018. Seniora professorer över 67 år, samtliga män, är inte inräknade.

Genie-satsningen finansieras av Chalmers stiftelse.