Bromöllamodellen ökar lusten starta eget

2000-03-23 13:55  

Generösa regler för bromöllabor som vill starta företag har resulterat i att Bromölla gått från botten till en tätposition i antal nya företagsetableringar enligt stiftelsen Jobs & Societys barometer.

"Bromöllamodellen" erbjuder anställda att satsa på eget företagande med unika villkor som tjänstledigt med 80 procent av lönen upp till 20 000 kronor i månaden under maximalt två år. Tanken är att i nästa led kunna erbjuda någon arbetslös den lediga tjänsten.

Det man strävar efter är nyrekrytering av företag och en förändrad syn på entreprenörskap och företagande i den gamla bruksorten Bro-mölla. Bärande industrier som Ifö Sanitär, Ifö Ceramic, Stora Enso Nymölla går inte på kryckor, tvärtom. Men effektivare och mer rationell organisation sväljer den ökande order-ingången. Det ger inga fler anställningar, tvärtom minskar personalstyrkan i något fall.

- Ortens tio största företag står för cirka sjuttio procent av de arbetstillfällen som finns i kommunen, säger Lars Jönsson. Vi har en låg arbetslöshet, under riksgenomsnittet. Hypotesen är att det finns fler entreprenörer bland de personer som har anställning idag än bland de arbetslösa.

Det handlar om en långsiktig satsning för bättre tillväxt av företag men även för att ändra på attityder mot företag och entreprenörskap bland ungdom och äldre i ett samhälle där förr inte ens gymnasieutbildning "behövdes för att få jobb på bruket".

En företagare behöver dock inte ge tjänstledigt till en anställd som önskar starta företag inom en konkurrerande verksamhet. För övrigt råder det fri konkurrens, men stödet avbryts om det används för att dumpa priser på befintliga marknaden. Det krävs dock att det nya företaget etableras i kommunen och personen som startar det ska bo där.

Totalt har 60-65 företagsidéer testats, var fjärde har förverkligats. De prövas vid ortens nyföretagarcentrum, där två rådgivare finns tillgängliga en halv dag i veckan. Där får de sökande hjälp med att göra en affärsplan med marknadsundersökning och ekonomisk kalkyl. Företagsidén följs sedan upp och godkänns på nytt varje tredje månad. I starten erbjuds adepterna utbildning i eget företagande vad gäller bokföring, allmänna företagsfrågor, försäkringar etcetera.

- Vi ger inte stöd tills man har kommit upp till sin gamla lön, utan avbryter när företaget verkar vara på fast mark, säger Lars Jönsson.

Idén till projektet kommer från arbetsförmedlingsnämnden och kostnaderna för företagsstödet står arbetsförmedlingen för medan kommunen betalar för projektledare, hyra och marknadsföring.

Facit efter två år är att 19 företag funnits på agendan. Av dem har tre lagts ner därför att företagsidén varit för svag eller nytt arbete värderats högre. Övriga sexton är starkt på väg att etablera sig. Elva står redan på egna ben, medan resterande fem företag nyligen startats.

Hälften av alla nyföretagare är akademiker, lika många kommer från offentliga sektorn som från industrin och fördelningen kvinnor och män är jämn. Produkterna har en bred spridning, från traktorgrävning och ekonomikonsultverksamhet till försäljning av skyddsutrustning och aktiehandel.

Torbjörn Uhlin

Mer om: Ifö

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer