Svensk kunskap värdefull i nedrustningssamtal

2010-05-03 07:34  
Carl Bildt Foto: Pawel Flato

På måndagen börjar översynskonferensen av icke-spridningsavtalet om kärnvapen i New York. Utrikesminister Carl Bildt tror att Sverige kan spela en viktig roll i nedrustningsarbetet.

- Med vår tekniska kunskap kan vi värdera olika förslag på rustningskontrollsområdet på ett mer trovärdigt sätt än många andra, säger Carl Bildt.

För tre veckor sedan signerade Obama och Putin ett nytt avtal i Prag om nedrustning av USAs och Rysslands kärnvapenarsenaler. Och för två veckor sedan avslutades kärnsäkerhetsmötet i Washington om en säkrare hantering av kärnvapenmaterial. Nu står förhoppningarna till översynskonferensen, som misslyckades förra gången den hölls för fem år sedan.

Och Sverige kan bidra till nedrustningen. Trots att vi är ett litet land, utan egna atombomber, har svenska forskare stor kunskap om kärnvapen.

- Vi har under decennier byggt upp en betydande kompetens i olika kärntekniska frågor, såväl inom det enskilda näringslivet som hos exempelvis FOI, SKI och SSI, säger Carl Bildt.

På FOIs institution för kärnvapenfrågor och detektion i Stockholm följer ett tjogtal personer den tekniska utvecklingen av kärnvapen i världen:

- Vi har ett gott hum om hur saker och ting hänger ihop. Och vi har en bra möjlighet att vara med på ett aktivt sätt, säger institutionschefen Martin Goliath.

Sverige har en oberoende förmåga att bedöma tekniken, samtidigt som vi har stor politisk trovärdighet och ett gott renommé i världen. De etablerade kärnvapenstaterna har sina egna agendor, medan det svenska syftet är glasklart inriktat på icke-spridning.

- Vi kan förklara för våra uppdragsgivare, i första hand UD, vilka tekniska begränsningar som avtalstexterna innehåller. Och vi kan visa hur man kan verifiera att avtalen följs, säger Martin Goliath.

- När vi deltar som tekniska experter i internationella arbetsgrupper, möter vi personer med betydligt större kunskap på hemmaplan. Ändå lyssnar de på oss, säger Martin Goliath.

Eftersom FOI-forskarna känner till hur kärnvapnen är uppbyggda och hur de tillverkas, vet de vilka prylar som man bör vara extra uppmärksam på vid export för att undvika kärnvapenspridning:

- Inom NSG (Nuclear Suppliers Group) diskuterar vi hur det vi tillverkar inte ska spridas till olämpliga mottagare, säger Martin Goliath.

FOI-forskarna kan också sätta in kärnvapnen i sitt sammanhang. Man vet exempelvis att Nordkorea har testat två kärnladdningar, men därmed inte sagt att de har en kärnvapenförmåga. För det behövs vapenbärande missiler och ett fungerande vapensystem.

FOIs kunskaper grundar sig på förberedelserna att bygga en svensk atombomb på 1950-talet. När riksdagen förbjöd utvecklingen och tillverkning av atomvapen 1958, inriktades den fortsatta forskningen först på kärnvapenskydd och sedan nedrustning och icke-spridning.

- Att vi en gång aktivt övervägda möjligheten av ett svenskt kärnvapenprogram ger oss lite högre trovärdighet när det gäller att klargöra de faror ett sådant kan medföra för ett land, säger Carl Bildt

Politikerna har alltsedan Alva Myrdals tid sett de svenska kunskaperna om kärnvapen som en nationell, strategiskt viktig förmåga.

- Tidigare var Anna Lind starkt engagerad i detta och nu är Carl Bildt det, säger Martin Goliath.

- Men det gäller att inte komma under en kritisk gräns där man tappar kompetens. Ibland har vi legat nära den nivån.

Fotnot:Idag har 189 länder har skrivit under icke-spridningsavtalet (NPT), inklusive kärnvapenländerna USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike. Bara Indien, Israel Pakistan och Nordkorea står utanför, och alla fyra antas ha egna kärnvapen.

Anders Wallerius

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer