Riksrevisionen larmar: Risk för slöseri med statliga FoU-pengar

2021-03-25 09:57  
Foto: TT

Hälften av de myndigheter som Riksrevisionen har granskat utvärderar inte sin FoU-verksamhet regelbundet. Få tar in underlag i form av verifikationer, och knappt några använder extern revision för att granska projekten.

Det skriver Riksrevisionen i en ny rapport. Myndigheten har granskat 85 myndigheter som finansierar forskning och utveckling, och som sammanlagt årligen lägger 7 miljarder kronor på detta.

Granskningen visar att FoU-verksamheten vid många myndigheter inte fungerar effektivt eftersom det saknas förutsättningar för att säkerställa kvalitet och hushållning med statens resurser.

Brister i kontroll av forskningsbidrag

Många myndigheter utvärderar inte sin FoU-verksamhet regelbundet, vilket kan medföra uteblivna omprövningar av och förbättringar i verksamheten. Många saknar också dokumenterade processer för hantering av jäv och endast ett fåtal har upprättat riskanalyser för FoU-verksamheten.

Vid de myndigheter som utlyser FoU finns brister i den ekonomiska uppföljningen och kontrollen av forskningsbidrag.

Läs mer: Riksrevisionen sågar statligt stöd till miljöbilar: Ineffektivt

– Bristerna innebär också en risk för att saklighet och oberoende inte säkerställs, att ingångna avtal inte efterlevs eller att pengarna inte används så som det var tänkt, säger Cecilia Kellberg, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Granskningen visar dock att myndigheternas processer för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och relevans i huvudsak är ändamålsenliga, men att det alltså krävs förbättringar inom ett antal områden. I granskningen inkluderas inga universitet, högskolor eller forskningsråd.

Anders Frick

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer