Vi har för närvarande problem med inloggningen och har därför låst upp premiumartiklarna. Vi jobbar på problemet och hoppas lösa det så snart som möjligt!

Linköping bygger Sveriges första läkemedelsrening

2016-11-23 10:12  

Tekniska verken i Linköping har börjat bygga Sveriges första storskaliga, permanenta läkemedelsreningsanläggning. Över 90 procent av medicinresterna i avloppsvattnet ska brytas ned med ozon.

Läkemedelsrester som kommer ut den naturliga vägen och spolas ned i avloppet, påverkar vattenmiljön negativt redan i mycket låga halter. Bland annat har olika hormoner visat sig påverka fortplantningen hos fiskar, och spridning av antibiotika i naturen kan öka risken för multiresistenta bakteriestammar.

Samtidigt är läkemedlen ofta kemiskt stabila för att kunna stå emot den sura miljön i magsäcken, vilket gör det svårt för reningsverkens befintliga processteg att bryta ned dem. Därför har man på flera håll i Sverige gjort försök med ozonrening. Och nu blir Nykvarnsverket i Linköping, som hanterar cirka 42 000 kubikmeter avloppsvatten per dygn, Sveriges första permanenta läkemedelsreningsanläggning.

– Det är jättespännande att göra något som inte gjorts i Sverige förut i den här skalan, och som också har väldigt stor miljönytta. Ett väldigt roligt projekt att vara med om, säger Anna Lövsén, affärsområdeschef vatten och avlopp på Tekniska verken i Linköping.

Ozonrening, eller ozonering som det också kallas, innebär att molekylerna i läkemedelsresterna bryts ner genom den kemiska oxidation som sker när ozon tillförs avloppsvattnet.

Läs mer:

Läs mer: Läkemedel renas bort redan i toaletten

– Vi har tittat på vilka tekniker som finns framtagna, och testade i relativt stor skala på annat håll. Då landade vi på två huvudspår: ozon, eller aktivt kol. Och vi har valt ozon, först och främst för själva reningseffekten, men också av praktiska skäl med avseende på hanteringen. En risk med aktivt kol i de här dimensionerna är att det kan bli väldiga mängder kol som måste bytas och gå till förbränning. Med ozonreningen räknar vi med att kunna driva reningsverket med befintlig personal, säger Anna Lövsén.

Vid ozonering av medicinrester finns dock en generell risk för att skadliga nedbrytningsprodukter ska bildas.

– Vi har en väldigt bred flora av läkemedelssubstanser, och det vore omöjligt att granska dem allihop enskilt. Men granskningar av den samlade effekten visar inte att det bildas några skadliga biprodukter, och dessutom ligger det ett biologiskt reningssteg efter ozonreningen. Mätningarna visar att vi kan känna oss lugna på den punkten, säger Anna Lövsén.

Ozonet framställs genom elektriska urladdningar i en ström av syrgas, och blandas in i avloppsvattnet i en reaktor som rymmer 600 kubikmeter. Doseringen kommer att ligga runt fem gram ozon per kubikmeter vatten. Reaktorn är designad så att allt ozon med god marginal ska hinna reagera färdigt innan vattnet går vidare till nästa reningssteg. I maskinhuset finns dubbla säkerhetssystem som snabbt stänger av ozonproduktionen om ett läckage upptäcks.

Läs mer:

Läs mer: Nya miljoner till rening av läkemedelsrester

Förutom läkemedelsreningen, uppges kombinationen av ozonrening och den efterföljande biologiska reningen även förbättra den totala reningen av organiskt kol och kväve.

Kostnaden beräknas till 25 miljoner kronor. Enligt tidsplanen ska den nya anläggningen tas i drift under sommaren nästa år.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer