Så många civilingenjörsexamina tas ut

2019-11-18 07:00  
Foto: Dan Dalton

Från ungefär 1500 varje läsår till drygt 4000. Så har antalet civilingenjörsexamina ökat under 40 år, visar ny statistik.

Statistiska centralbyrån har på uppdrag av Universitetskanslerämbetet, UKÄ, tagit fram statistik över antalet civilingenjörsexamina sedan slutet av 1970-talet, något som tidningen Ingenjören var först med att rapportera.

I slutet av 1970-talet var antalet examina drygt 1500 per läsår. 20 år senare var siffran över utexaminerade mer än fördubblad. En topp nåddes under läsåret 2005/2006 med drygt 4600 examina för att sedan ersättas av en vikande trend. Minskningen kan kopplas till att färre studenter sökte sig till ingenjörsutbildningar under 2000-talet.

Efter att ha nått en bottennivå på drygt 3000 examina under läsåret 2011/2012 har siffrorna återigen börjat stiga. Den senaste statistiken för 2017/18 visar att antalet nu är uppe i drygt 4000 per läsår.

Fler kvinnor tar ut civilingenjörsexamen

Andelen kvinnor som tar ut en civilingenjörsexamen har stadigt ökat under de senaste fyrtio åren. Läsåret 1977/1978 var åtta procent av alla utexaminerade kvinnor. Under 2005/2006 var andelen kvinnor för första gången över 30 procent. Därefter har pendeln svängt lite upp och ner, men under de senaste två åren har andelen varit 33 procent.

I en tidigare rapport har SCB och UKÄ även tittat på hur genomströmningen av ingenjörsstudenter ser ut. De konstaterar att antalet studenter som avslutar sin civilingenjörsutbildning har minskat över tid, exempelvis tog 51 procent av nybörjarna under läsåret 2008/2009 ut en civilingenjörsexamen till och med läsåret 2015/16. Fler kvinnor än män fullföljer sin utbildning.

Charlotte Delaryd

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap