Rusning till höstens ingenjörsutbildningar

2020-04-26 06:00  

Coronapandemin har fått många unga att satsa på en utbildning. Det märks inte minst på de tekniska lärosätena där antalet förstahandssökande till höstterminens civilingenjörsprogram ökar stort.

Universitets- och högskolerådet, UHR, noterar ett rekordstort intresse för studier till hösten. Jämfört med förra året har antalet ansökningar till landets lärosäten ökat med 13 procent. Och i krisens spår tycks tekniska utbildningar locka många blivande studenter.

Luleå tekniska universitet märker en ökning med nästan 14 procent av antalet förstahandssökande till sina civilingenjörsprogram jämfört med förra året.

− Det är otroligt roligt verkligen att så många är intresserade, säger universitetets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Läs mer: Dags för kompetensutveckling? Här finns alla extra studieplatser i sommar

Lärosätet har satsat mycket på att synliggöra forskningsresultat, inte minst inom det högteknologiska rymdområdet, för att attrahera fler studenter. Men det är coronakrisen som ses som den främsta förklaringen bakom det stora söktrycket till höstens utbildningar.

− Många som har blivit varslade, uppsagda och permitterade kanske tänker att det är ett bra tillfälle att öka sin kompetens genom utbildning och jag tycker det är väldigt klokt. Står man mellan arbeten finns inget bättre sätt att göra sig attraktiv på arbetsmarknaden.

Bland ansökningarna märks ett stort intresse för rymdteknik, arkitektur och datateknik. Fler än tidigare har även sökt tekniskt basår.

− Det är också roligt eftersom det visar att personer, som för något år sedan inte tänkte att en teknikutbildning var något för dem, nu känner ett intresse och vill komplettera så att de kommer in på en ingenjörsutbildning, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

”Väldigt osäkert inför hösten”

Även antalet förstahandssökande till civilingenjörsprogram vid större lärosäten som KTH, Chalmers och Lunds tekniska högskola har ökat stort, visar Ny Tekniks nedslag i statistiken. Ett ökat söktryck märks också vid tekniska högskolan i Linköping som under flera år tappat studenter. Nu har antalet förstahandssökande inför höstterminen ökat med nära 13 procent.

Trots att siffrorna är glädjande vill Ulf Nilsson, dekan vid den tekniska fakulteten vid Linköpings universitet, inte tolka ökningen som ett bestående trendbrott eftersom intresset normalt sett brukar pendla år från år.

− Det här är nog en av de högsta siffrorna på de senaste tio åren, men det är en allmän uppgång som kanske mer är ett uttryck för att det är väldigt osäkert inför hösten. Exempelvis har många som slutar gymnasiet kanske tänkt sig ett sabbatsår och resa jorden runt, men nu inte kan göra det.

Konkurrensen skärps

Men liksom i Luleå har även fler sökt till ett tekniskt basår i Linköping, något som kan påverka den framtida rekryteringen.

− Det är förmodligen något som kommer att påverka ansökningarna nästa år eftersom basårets intention är att man ska läsa vidare.

När många nu söker till civilingenjörsprogrammen skärps konkurrensen, men på vissa lärosäten kan tillgången på platser komma att öka till följd av regeringens utbildningssatsning i vårbudgeten.

− Nu är det ett ökat söktryck samtidigt som vi sannolikt får ett ökat uppdrag att utbilda fler. Så det blir nog ungefär lika svårt att komma in som det brukar vara, säger Ulf Nilsson.

Läs mer: It-branschen: Tech-checkar en väg för att lösa kompetenskrisen

Samtidigt som en rusning sker till civilingenjörsutbildningar är intresset för att studera till högskoleingenjör betydligt svalare. Både i Luleå och Linköping märker man av en nationellt minskande trend.

− Vi trodde att det skulle gå upp litegrann på grund av corona, att de som inte tänkt studera nu skulle göra det och välja en kortare utbildning med lägre inträdeskrav, men där ser vi faktiskt en minskning i år, konstaterar Birgitta Bergvall-Kåreborn vid Luleå tekniska universitet.

Fakta: Ansökningar till civilingenjörsutbildningar vid fem lärosäten

Siffrorna visar antalet förstahandsval till en grundutbildning mot civilingenjörsexamen höstterminen 2020. Inom parentes 2019 års ansökningar. Källa: UHR

Chalmers tekniska högskola: 3406 (3058) +11,38 procent

Kungliga tekniska högskolan: 4224 (3826) +10,40 procent

Luleå tekniska universitet: 661 (580) +13,97 procent

Lunds tekniska högskola: 2567 (2350) +9,23 procent

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet: 1705 (1513) +12,69 procent

Charlotte Delaryd

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap