Hållbar industri

Kilona rasar med ultraljud

Med hjälp av exakta eldrivna skruvdragare, som styrs av ultraljud, kan en lastbil göras flera hundra kilo lättare. Foto: Stefan Almers/Scania
Med hjälp av exakta eldrivna skruvdragare, som styrs av ultraljud, kan en lastbil göras flera hundra kilo lättare. Foto: Stefan Almers/Scania

Med eldrivna skruvdragare, som styrs av ultraljud, kan en lastbil byggas 200 kilo lättare och en personbil bantas 30 kilo. Snart får vartenda verkstadsföretag veta hur man skruvar lätt på rätt sätt.

Publicerad

Vinnova och den svenska fordonsindustrin utvecklar ett nytt sätt att skruva – med eldrivna dragare som övervakas och styrs av ultraljud istället för pneumatiska skruvdragare med inbyggt moment.

Många europeiska fordonsföretag, framförallt lastbilstillverkare, har de senaste åren bytt ut sina tryckluftsdragare mot elektriska. De elektriska går tystare och vidarebefordrar mindre vibrationer än de pneumatiska och kan också anslutas till övergripande datoriserade nätverk.

Eldragarna är också mera exakta än de pneumatiska. Det går att snäva till toleranserna och utnyttja skruvens hela styrka på ett kontrollerat sätt. Man kan utnyttja skruvens hela töjningsgräns och behöver inte samma säkerhetsmarginaler. Därför går det att använda mindre och lättare skruvar, eller färre antal skruvförband. I många fall kan man också pressa vikten på flänsarna, förstärkningarna, i materialet där skruven ska sättas in.

Alla dessa fördelar kan vässas ytterligare om skruvandet och materialet analyseras, övervakas, och styrs av ultraljud. Då får man en mera exakt bild av skeendet - som syns på montörens datorskärm – och det går att använda ännu lättare skruvar.

Ett tidigare Vinnovaprojekt, som gått ut på att använda färre och lättare skruvar har resulterat i en digital handbok om skruvförband, www.sfnskruv.se. Med den metoden går det att banta en lastbil med 200 kilo och en personbil 30 kilo. Nu fortsätter arbetet i projektet med OptiFastening 2 som syftar till att utveckla en metod som fungerar ute på verkstadsgolvet hos fordonstillverkarna och underleverantörer. Programmen, som nu utvecklas ska kunna anpassas till olika lätta material.

- Vem som helst ska kunna gå in på vår hemsida och ladda ner färdiga modeller för att göra optimala skruvförband, säger projektledaren Thomas Hermansson från Volvo Personvagnar.

Just nu pågår laboratorieförsök på Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Swerea. Provningar på andra företag är planerade.