Så lyfts Costa Concordia

2012-06-01 07:00  
Titan Salvage har presenterat en skiss över hur rekordbärgningen ska gå till. Nyckeln är de påsvetsade lådor som fungerar som motvikter. Foto: Reuters / Scanpix

Costa Concordia blir det största skeppsvrak som någonsin lyfts från bottnen. Projektet kommer att kosta över två miljarder kronor, och det kapsejsade kryssningsfartyget ska nu bli skrot.

Costa Concordias öde är avgjort. Två specialistföretag, amerikanska Titan Salvage och italienska Micoperi, ska sätta fartyget på rätt köl och bogsera det till skrotning.

Sedan det gick på grund och kapsejsade i januari har fartyget legat på sidan, delvis under vatten, vid den italienska ön Giglio.

Granitblock på den sluttande bottnen har deformerat skrovet och det finns fortfarande en risk att vraket sjunker djupare. Därför blir det första steget att förankra skrovet i jättelika pålar på land­sidan.

På sjösidan, under skeppet, byggs en plattform som kölen ska vila mot när fartyget rätas upp.

Costa Concordia beräknas i dag väga 54 000 ton, varav 6 000 ton är vatten och sediment som samlats i vraket sedan olyckan.

För att göra rätningen möjlig svetsas enorma barlasttankar fast på skrovet. De vattenfylls för att fungera som motvikter. Stora kranar fästs vid undervattensplattformen och drar Costa Concordia på rät köl samtidigt som skrovet glider ner mot plattformen. Det är första gången metoden används på ett fartyg av den här storleken.

Innan bogseringen kan börja måste flera skador på skrovet repareras. När kryssningsfartyget stötte på grund drogs en tiotals meter lång reva upp på babords sida, och ett enormt stenblock kilades fast i öppningen.

32 av de 4 200 personerna ombord omkom i olyckan. Två kroppar har ännu inte återfunnits och bärgarna hoppas finna dem ombord.

Skrotningen kan komma att ske i närliggande Livorno för att skapa arbetstillfällen i regionen.

Redan i mars pumpades 2 300 ton olja ut ur fartyget för att undvika ett stort oljespill, men olyckan hade fler miljöeffekter.

Det ligger skräp och vrakdelar på bottnen och känslig växtlighet har hyvlats bort av vrakets rörelser. Därför har ägaren åtagit sig att återställa bottnen efter det att Costa Concordia har anträtt sin sista färd.

Sex steg till skroten

1. Skrovet förankras så att den långsamma glidningen mot djupet stoppas.

2. En plattform byggs på bottnen under skrovet.

3. Jättelådor av stål, motvikter, svetsas på sidan ovan ytan och fylls med vatten.

4. Kranar drar ner skeppet på plattformen och rätar upp det.

5. Stållådor på båda sidor av skrovet luftfylls och blir pontoner.

6. Skeppet bogseras till ett varv för skrotning.

Niklas Dahlin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt