Nya tester ska visa dieselbilars rätta utsläpp

2014-11-25 10:54  

Testerna av dieselbilarnas utsläpp kommer framöver visa mer verkliga värden då nya riktlinjer för att testa lätta fordon är på väg, uppger Bertil Moldén, vd för Bil Sweden.

I går kom siffror på att den svenska försäljningen av dieselbilar ökat från 5- 24 procent på 10 år.

Tre forskare på IVL Svenska miljöinstitutet menar på DN debatt i dag att den politiska styrningen mot mer bränslesnåla dieselbilar bidragit till sämre luftkvalitet i städer än väntat.

Det senare eftersom dieselbilar släpper ut mer av de luftförorenande ämnena kväveoxider än vad fordonstillverkarnas biltester visar.

I genomsnitt släpper nya dieselbilar ut sju gånger så mycket koloxider som bilarnas testvärden visar. Och de sämsta ger 25 gånger större utsläpp i verklig körning, enligt IVL-forskarna.

Bertil Moldén, vd för biltillverkarnas branschorgan Bil Sweden, menar dock att forskarna sparkar in öppna dörrar vad gäller kritiken mot laboratoriernas körtester.

- Det är väl känt att bilarna kan förbruka upp till 30 procent mer bränsle än vad deklarationerna av bränsleförbrukning visar. Det beror på faktorer som användning av fläktar, värme och så vidare. Men nya och bättre regler för testerna är på väg och tas fram av EU, säger han.

Det slutliga förslaget till nya regler "WLTP, World Light Vehicle Testing Procedure", väntas bli klart i oktober 2015.

Bakom arbetet står EU, Japan och Indien, vilka jobbar efter riktlinjer från FN-organet UNECE.

Bertil Moldén bedömer att de testerna kan komma att införas runt 2017. Medan andra bedömare säger att de riskerar att bli försenade till 2020.

Forskarna är kritiska till att fordonstillverkarna använder sig av metoden "cycle-beating". Det vill säga att de främst anpassar motorerna så att de når upp till lagkraven och går igenom i laboratorietesterna. "Sedan har utsläppen i verkligheten ofta visats vara mycket större", skriver de.

- Det råder ingen konflikt kring att det behövs nya testregler som visar verkliga värden men fordonstillverkarna har följt lagar och regler, säger Bertil Moldén.

Vad som står i fokus för politiken är en viktig fråga. Vill man utöver minskningar av koldioxid också minska utsläppen av kvävedioxider och kväveoxider får man skriva in detta i reglerna, påpekar han.

Enligt IVL-forskarna är det dags att Sverige antar nya "smarta regler" som också sätter fokus på att minska luftföroreningarna i stora städer. Man föreslår bland annat miljözoner i stora städer, och att definitionen av miljöfordon skärps.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt