Kombon fotgängare och förarlösa fordon testas i svensk simulator

2018-01-31 16:47  

Den avancerade trafiksimulatorn hos VTI ska användas för att testa hur förarlösa bilar fungerar ihop med fotgängare och cyklister.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, ingår i ett större forskningsprojekt på EU-nivå där automatiserad körning ska analyseras. Projektet kallas Brave och fokuserar både på acceptansen för förarlösa fordon i samhället och på teknikutveckling.

Målet med projektet är att öka säkerheten och förbättra acceptansen. Nya testmetoder och testprotokoll kommer att föreslås. En tänkt mottagare av kunskapen kan exempelvis vara Euro NCAP, berättar Anders Lindström, forskningschef på enheten Förare och fordon på VTI.

I projektet, som pågår i tre år, kommer ett flertal tester att genomföras. De påbörjades redan i december på en testbana i Slovenien, med bilmodeller som redan finns på marknaden. Tester på allmän väg kommer också att genomföras mot slutet av projektet, då i Spanien. Även i Sverige kommer utprovning att genomföras, men i simulatormiljö,

- Vi har internationellt sett väldigt avancerade simulatorer på VTI och kan simulera en tilltagande grad av automation i vägtrafikmiljö, säger Anders Lindström.

VTI ska bland annat undersöka hur självkörande fordon ska interagera med gångtrafikanter och cyklister. Utgångspunkten är befintliga system som befinner sig i framkant av teknikutvecklingen. Exempelvis det datorseende som har utvecklats på Alcalás universitetet i Spanien. Skälet till att det testas i simulator är förstås att det vore för farligt att göra det i verkligheten.

- Vi kommer bland annat att undersöka datorseende och dess möjlighet att identifiera avsikten hos gångtrafikanter och cyklister. Vi arbetar användarcentrerat och inom de områden där vi ser att tester behöver utvecklas, säger Anders Lindström.

Ett annat område som ska testas är gränssnittet mellan människa och maskin.

VTI ska också med hjälp av enkäter undersöka acceptansen för förarlösa fordon.

- Den delen utgör andra halvan för oss och är jätteviktig. Vi kommer att studera inställningen både hos de som kan tänkas köra dessa fordon, hos medtrafikanter samt andra aktörer så som intresseorganisationer och myndigheter, säger han.

Projektet ska vara klart sommaren 2020. Resultaten kommer att publiceras och blir därmed möjliga för vem som helst att ta del av.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt