Fordon

Expertens tre skäl till Volvos dieselbesked

Fordonsanalytikern och docenten Martin Sköld tror att Volvos besked är riktigt av tre skäl. Foto: Jörgen Appelgren
Fordonsanalytikern och docenten Martin Sköld tror att Volvos besked är riktigt av tre skäl. Foto: Jörgen Appelgren

Fordonsanalytikern Martin Sköld välkomnar Volvos besked att nya dieselmotorer inte kommer att utvecklas. Men påpekar att det måste ses i ljuset av det utsända förtydligandet.

Publicerad

Volvochefen Håkan Samuelsson sa i en intervju med tyska Frankfurter Allgemeine Zeitung att företaget inte kommer att utveckla några nya generationer dieselmotorer, vilket Ny Teknik tidigare berättat om.

Uttalandet fick stor uppmärksamhet. Volvo kände sig nödgade att skicka ut ett förtydligande: ”Vi har nyligen lanserat en helt ny generation av bensin- och dieselmotorer, vilket understryker vår investering i tekniken. Som ett resultat av detta krävs det inte ett beslut när det kommer till huruvida en ny generation av dieselmotorer eller ej behövs utvecklas.”

Martin Sköld, fordonsanalytiker och docent vid Handelshögskolan i Stockholm, ser tre skäl till Samuelsson besked.

– Dieselmotorer har ifrågasatts allt mer på senare tid. Beskedet är helt i linje med den miljöprofil Volvo vill ansluta sig till.

Dessutom går elektrifieringen av fordonen allt snabbare, påpekar han.

– Många av de större biltillverkarna har varit osäkra på när i tid omställningen sker och har därför utvecklat de olika drivlinorna parallellt. Beskedet ligger i linje med den allt snabbare omställningstakten.

Han påpekar också att Volvos senast utvecklade motorplattform har en lång livslängd och att fortsatta justeringar av den lär vara att vänta.

– När man nu precis har gjort ett stort omtag kan man nog förvänta sig att den kommer att leva så länge som Volvo tycker att det är önskvärt att den gör det.

Volvos besked är strategiskt riktigt?

– Ja, det är ett intressant ställningstagande. Men jag tycker att man ska se det i kombination med vad kommunikationsenheten gick ut med i efterhand – att man räknar med att det man har kommer att hålla i ett bra antal år.

Vad har andra biltillverkare sagt gällande nya generationer dieselmotorer?

– De har inte varit lika tydliga som Volvo. VW-gruppen brottas ju också med frågan och har många elektrifierade fordon på väg ut. De är större och har en bredare satsning än Volvo. Man har inte vetat när den nya tekniken blir dominerande och har behövt tillhandahålla alla alternativ och låta marknaden fatta beslutet. Alla tycks nu vara överens om att elektrifieringen tar över. Ser man på Tesla är de snarare i energi- än fordonsbranschen. Energifrågan är den viktiga, säger han.