USA-myndighet måste bli bättre på kärnkraftsrisker

2011-08-22 13:46  

Den amerikanska strålsäkerhetsmyndigheten NRC vill snabba på lärdomarna från Fukushima-katastrofen. Bland annat ska man bli bättre på att analysera risker för extrema väder och väga in dem i regelarbetet.

Efter kärnkraftshaverierna i japanska Fukushima våras satte den amerikanska strålsäkerhetsmyndigheten NRC, Nuclear Regulatory Commission, upp en särskild arbetsgrupp. Dess mål var att utvärdera myndighetens regler och arbete mot bakgrund av den japanska naturkatastrofens svåra följder.

Gruppen lämnade sin rapport den 12 juli . I den rekommenderar man att NRC vidtar tolv åtgärder . Förbättringar föreslås i fråga om allt ifrån hanterandet av  totalt strömbortfall, brand, jordbävning, översvämning, bränslebassänger och ventilering till katastrofförberedelser.

I fredags, den 19 augusti, bestämde ledningen på NRC att myndighetspersonalen ska få 18 månader på sig för att se över hela NRC:s regelbok, utifrån arbetsgruppens viktigaste rekommendation.

Den är numrerad som nummer 1 och går övergripande ut på att NRC måste bli bättre på att använda sig av riskanalyser när man tillämpar begreppet djupförsvar.

Det senare begreppet ligger till grund för såväl amerikanska ( men också svenska regler) kring kärnkraftssäkerhet. Bland annat föreslår man att  säkerhetstester eller analyser genomförs, där man utgår ifrån naturkatastrofer som får  följder som är mer extrema än de som myndigheten i dag utgår ifrån  när man ställer designkrav på anläggningarna. Ett likande arbete med stresstester pågår för närvarande i hela EU.

Senast den 9 september ska anställda vid NRC också ha listat vilka av de övriga åtgärdsförslagen som man anser ska prioriteras ”utan onödigt dröjesmål”.

Och till den 3 oktober  ska man också ha rangordnat övriga förslag i vikt. Dessa  förslag beskrivs gälla allt övrigt som myndigheten gör i  ljuset av att reaktorerna vid det japanska kärnkraftverket verket Daiichi ödelades av en jordbävning och tsunami den 11 mars i år.

  
Arbetsgruppens tolv rekommendationer finns i rapporten här

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt