Smäll för kärnkraftsbolagen – miljardpåslag för elproduktion

2017-10-25 10:37  

Det kan bli dyrare för kärnkraftsbolagen att producera el – Strålsäkerhetsmyndigheten höjer prognosen för vad hanteringen av kärnavfallet kommer att kosta.

De senaste tre åren har kärnkraftverkens ägare betalat i genomsnitt 4 öre per levererad kilowattimme elström till Kärnavfallsfonden. I slutet av året ska regeringen ta beslut om avgiften de kommande tre åren, fram till 2020.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, vill i sitt förslag till regeringen att avgifterna höjs från 4 öre till 5 öre per kWh.

Avgiften skiljer sig åt mellan de tre kärnkraftverken i Sverige. Forsmark föreslås få en avgift på 3,3 öre per kWh, medan Oskarshamn får nästan det dubbla: 6,4 öre per kWh. Ringhals hamnar på 5,2 öre per kWh.

Varför ser det så olika ut?

– Den största faktorn är beslutet att tidigarelägga stängningen av reaktorer, två i Oskarshamn och två i Ringhals. Det är i princip samma kostnader som ska fördelas på färre anläggningar. Oskarshamn 3 får stå för samtliga kostnader för hela Oskarshamns-anläggningen, säger Annika Åström, enhetschef på SSM.

Fonden ska bekosta hela hanteringen av det svenska kärnavfallet, ända fram till att allt kärnavfall är slutförvarat. Men i prognosen för hur stor fonden behöver vara skiljer det sig åt mellan SSM och Svensk kärnbränslehantering, SKB, de svenska kärnkraftsföretagens gemensamma avfallsbolag.

I vintras skrev SKB upp prognosen med 5 miljarder kronor jämfört med tidigare beräkningar.

SSM grundar sitt förslag på en beräkning att det krävs ytterligare tio miljarder kronor. Det ger återstående kostnader på 116 miljarder kronor.

Skillnaden mellan prognoserna bottnar i olika bedömningar för framtida elproduktion, och i olika sätt att göra beräkningen.

- Vi gör en annan prognos för ökningen av realpriser och löneutveckling fram till 2070 än vad SKB gör. SKB har bland annat inte utgått från hela det statistiska underlaget i nationalräkenskaperna, utan uteslutit delar, säger Annika Åström.

Konflikten om hur prognosen ska tas fram har pågått under flera år. 2015 arrangerades ett seminarium med ekonomiforskare för att komma överens – men det lyckades uppenbarligen inte. Oenigheten kvarstår.

SKB anser att det är "en kraftig höjning av avgiften" som SSM kommer fram till. Enligt SKB bör man ta hänsyn till att kärnkraftverken har genomgått stora moderniseringar, och därför kommer att kunna producera mer el kommande år jämfört med tidigare.

- Kärnkraftverken har lämnat en prognos över hur mycket el de ska producera de kommande tre åren. SSM minskade den med ca 10 procent baserat på historiskt utfall, skriver Anna Porelius, kommunikationschef vid SKB, i ett mejl till Ny Teknik.

Vilken metod som är bäst för att beräkna vad löner och byggkostnader blir i framtiden är omdiskuterat, enligt SKB.

- Valet av modell för att beräkna pris- och lönekostnadsutveckling får stor effekt på avgiften. Där har forskare olika uppfattningar om hur man säkrast gör prognoser för hur exempelvis byggkostnader och priset på koppar kommer att se ut under kommande decennier, skriver Anna Porelius.

SKB anser också att dagens låga ränteläge har fått påverka förslaget om avgifter för mycket.

- När räntan går upp, kommer avgiften sannolikt att behöva sänkas och vi skulle önska en mer stabil nivå över tid, skriver Anna Porelius.

Tidigare har avgiften till kärnavfallsfonden beräknats utifrån en driftstid för kärnkraftverk på 40 år. Nu från 1 december införs en lagändring, där livslängden ökas till 50 år. Det innebär att avgiften blir lägre per år, men ska betalas in under längre tid.

Det blir också tillåtet för fonden att placera pengar i aktier, vilket väntas öka avkastningen. De två förändringarna var del av energiöverenskommelsen, som fem av riksdagspartierna står bakom, och är avsedda att dämpa storleken på avgiften.

Anna Orring

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt