Renar avloppsvatten med spillvärme

2013-12-10 11:23  
Värmeväxlare i pilotanläggningen i Erlangen höjer temperaturen i flera steg. Foto: Siemens

En pilotanläggning i Erlangen ska visa metoder att effektivt rena avloppsvatten med spillvärme från industriprocesser.

Det är forskare vid Siemens laboratorier som optimerar metoder för att på effektivast möjliga vis ta till vara på industriell spillvärme i lågtemperaturområdet för att rena avloppsvatten från processer. Pilotanläggningen i Erlangen använder sig av spillvärme i temperaturintervallet 70 - 120 °C.

I pilotanläggningen tas avloppsvatten in i toppen av anläggningen och passerar därefter ett flertal värmeväxlare, där spillvärme används för att höja temperaturen i vattnet.

Därefter leds det värmda vattnet till en indunstningsanläggning och förångas. En fläkt genererar en luftström som blåser ångan upp mot en kondensor.

För att använda minimalt med ström för att transportera maximalt med ånga är exaktheten i reglersystemet en viktig fråga.

Ett nästa steg i utvecklingen blir att bygga en pilotanläggning kan rena 25 kubikmeter vatten i timmen.

En sådan anläggning skulle exempelvis kunna användas kommersiellt för att ta hand om avloppsvattnet i buteljeringsprocessen i ett bryggeri.

Men tekniken skulle även kunna användas för att rena avloppsvatten från själva bryggningsprocessen, men även för rening av vatten vid oljeborrning.

Forskarna har även byggt en värmepump som kan höja temperaturen till max 140 °C genom att använda en speciell vätska för värmecykeln. Värmepumpen gör det möjligt att höja temperaturen i spillvatten från industrin, eller i geotermiska källor, från 70 - 90 °C till 130 °C, för användning i fjärrvärmedistribution, rapporterar Siemens forskningsmagazin Pictures of the Future.

Håkan Abrahamson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt