Rapport: Möjligt nå förnybart på fem år

2016-07-12 09:58  
Foto: Pixabay

I en ny forskningsrapport som Greenpeace och andra miljöorganisationer beställt slår forskare fast att de svenska målen om foörnybar elförsörjning till år 2040 skulle kunna nås redan till år 2020.

Rapporten 100 procent förnybar elenergi år 2020 – 2025 – 2030? är skriven av forskare vid Högskolan i Halmstad på uppdrag av Världsnaturfonden WWF Sverige, Naturskyddsföreningen, Greenpeace och organisationen 100 procent förnybart. Den tar upp tre möjliga scenarier för att göra omställningen till förnybar elförsörjning på 5, 10 eller 15 år.

 

Sammanfattning av de tre scenarierna för att uppnå minst 100 procent förnybar elenergi i Sverige. Minskningen från normalårsproduktionen 2015 behöver vara 42 TWh. Foto: Ur rapporten: 100 procent förnybar elenergi år 2020 – 2025 – 2030?

Sammanfattning av de tre scenarierna för att uppnå minst 100 procent förnybar elenergi i Sverige. Minskningen från normalårsproduktionen 2015 behöver vara 42 TWh. 

Syftet med rapporten är att visa hur kärnkraften på kort tid kan ersättas med förnybart, när reaktorerna avvecklas som en följd av effektskatten. För att lyckas ställa om snabbare än till 2040 krävs energieffektivisering och utbyggd solkraft. Rapporten listar följande krav som förutsättning för att nå förnybar elförsörjning på den kortaste tiden, till år 2020:

  • Effektivisering sker i ungefär samma omfattning som de senaste fem åren.
  • Vindkraften byggs ut med en lägre ökningstakt än den som skett de senaste åren.
  • Viss havsbaserad vindkraft byggs ut.
  • Installationerna av solceller ökar rejält
  • El från bioenergi kan i stor utsträckning genereras i befintliga anläggningar. Konvertering kan genomföras av anläggningar, som idag bara ger värme, till kraftvärmeverk, som både ger elenergi och värme.
  • En normal prisnivå både för elenergin och elcertifikaten behövs för att byggandet av de nya anläggningarna ska kunna ske till acceptabla ekonomiska villkor.

– Sverige är ett av de länder med bäst förutsättningar i världen att vara ledande i omställningen till förnybart. Det krävs investeringar i förnybart för att trygga leveranssäkerheten till hushållen och industrin. Med detta skapas också tusentals klimatsmarta arbeten, säger Isadora Wronski på Greenpeace i ett pressmeddelande.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt