Ny rapport från KVA: "Satsa på metanol"

2013-04-26 14:10  
Inom Volvo görs tester med DME som fordonsbränsle. Foto: Volvo

Satsa på metanol från svensk skog för att minska oljeberoendet i framtiden. Det är slutsatsen i en ny rapport från Kungliga vetenskapsakademin, KVA.

Hur ska dagens fossila drivmedel ersättas med hjälp av svensk skogsråvara? Den frågan har en grupp inom KVA:s energiutskott arbetat med under ett år. När nu det så kallade Norrlandsprojektet rapporterar sina slutsatser så stavas lösningen metanol, framställd genom förgasning av ved eller svartlut.

- Metanol är den enklaste molekylen att framställa och ger det bästa utbytet. Det kräver ingen jäsning och är det energimässigt bästa alternativet, säger professor Richard Lundin, ordförande för Norrlandsprojketet och ledamot av KVA.

Han avfärdar inte jäsning av cellulosa, en teknik som bland annat utvecklats av Sekab i Örsköldsvik.

- Men att jäsa oss till kvantiteter som motsvarar den olja vi förbrukar i motorfordon är inte rimligt. Då är förgasningsmetoden effektivare.

I rapporten  konstaterar KVA att hela dagens behov av fossila drivmedel kan ersättas av metanol på lång sikt. Detta kräver dock att skogsproduktionen kan öka med 30 procent genom intensivodling, gödsling och byte av trädslag.

- Skogen har många fler användningsområden. Vi pekar bara på att det kan gå vägen, och att det finns ett antal möjligheter att öka tillväxten i skogen speciellt i norra Sverige där gödsling har den största effekten, säger Richard Lundin.

Enligt KVA ligger Sverige i framkant när det gäller metoder för att framställa biodrivmedel av skogsråvara, och förgasning pekas ut som den mest effektiva metoden.

I processen bildas syntesgas (en blandning av kolmonoxid och vätgas) som används för att tillverka metanol och som i sin tur kan omvandlas vidare till fordonsbränslet dimetyleter, DME.

DME kan användas i dieselmotorer vilket testas av Volvo.

Forskning och utveckling kring förgasning av svartlut har pågått länge i Sverige. Det har emellertid gått trögt att kommersialisera tekniken i stor skala.

Företaget Chemrec har länge arbetat för att få till en storskalig anläggning för att tillverka DME ur svartlut. Företaget drabbades dock av ett stort bakslag för ett år sedan när Domsjö Fabriker drog sig ur en tänkt miljardsatsning i Örnsköldsvik.

I dagsläget finns en pilotanläggning i Piteå som i februari togs över av Luleå tekniska universitet.

Även miljönestorn Björn Gillbergs planerade metanolfabrik mellan Uddeholm och Hagfors i Värmland är flera år försenad på grund av problemet att få till tillräckligt med kapital.

Att hitta finansiering är också ett av de hinder för utvecklingen som pekas ut i rapporten. Produktionen måste också prismässigt kunna konkurrera med fossila bränslen.

KVA pekar även på att det krävs både effektivare produktion och starka politiska styrmedel för att ersätta de fossila drivmedlen.

Richard Lundin tror att sjöfarten kommer att gå i spetsen.

- Där tvingas man till att använda alternativ i takt med hårdare miljökrav, säger han.

Ny Teknik rapporterade till exempel nyligen att rederiet Stena Line vill satsa på metanol.

Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds Universitet tycker att rapporten är intressant och att metanol är ett intressant drivmedel.

- Men att bara satsa på metanol och dimetyleter är väl enkelspårigt. Man glömmer till exempel bort att det också går att framställa metan genom förgasning.

Även etanol och biogas kommer att vara viktiga biodrivmedel under lång tid understryker han.

- Här finns en utbyggd infrastruktur. I dag finns också teknik för att samproducera biogas och etanol från skogsråvara. På så sätt blir drivmedelsutbytet lika högt som vid förgasning.

Andelen förnybar energi ökar i transportsektorn

Under 2012 ökade andelen förnybar energi i transportbranschen med tre procent och uppgår nu till 11,8 procent visar ny statistik från Energimyndigheten.

Ökningen beror främst på ökad användning av diesel som låginblandas med biodiesel. Däremot minskade användningen av etanol under förra året.

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt