Mikroturbin ger kraft ur kranvatten

2012-12-11 15:25  

Små vattenturbiner installerade i Hongkongs 7800 km långa vattenledningsnät ska ge ett litet eltillskott och minska koldioxidutsläppen.

Hongkongs vattenverk och polytekniska högskolans avdelning för byggteknik har testat att använda vattenflödet i nätet för att driva små turbiner som monteras i de större ledningarna. Dessa är kopplade till mikrogeneratorer.

De sfäriska åttabladiga turbinerna är utformade så att de bara använder en bråkdel av rörelseenergin i vattnet utan att äventyra vattenförsörjningen. Turbinerna är smörjfria för att inte äventyra vattenkvaliteten.

Genom att placera barriärer mitt i vattenrören har flödet kunnat accelereras innan det träffar turbinerna.

Mikrokraftverken har testats på ett flertal ställen i Hongkongs vattenledningsnät. Fullt utbyggt skulle mikrokraftverken kunna bidra med 700 kWh elenergi och minska CO2-utsläppen med 560 kg per år.

Dessutom visar försöken att det med hjälp av mikrokraftverken går att förse områden med el dit installation skulle vara kostsam, t ex i naturskyddat område eller i underjordsanläggningar.

Tekniken fick silvermedalj vid den 40e internationella uppfinnarutställningen i Geneve i våras.

Håkan Abrahamson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt