Låga halter fluorkemikalier i brandmän

2015-06-04 08:46  

Giftiga fluortillsatser har varit vanliga i brandsläckningsskum i flera år. Men brandmän verkar inte ha fått i sig skadliga mängder av kemikalierna. Det visar blodprov från 50 brandmän i Helsingborg.

Flera fluortillsatser har använts i brandsläckningsskum för att de bildar en film som gör att skummet blir mer lättflytande. Det kan därför snabbt sprida ut sig och släcka till exempel en bensinbrand.

Nackdelen är att fluortillsatserna är långlivade i miljön och att flera av dem misstänks kunna skada immunförsvar, hormonsystem och fortplantningsförmåga vid långvarig exponering av höga halter.

Allra värst anses perfluoroktansulfonat, PFOS, vara. Det stör fortplantningsförmågan och är numera förbjudet inom EU.

För att ta reda på om brandmän har utsatts för några hälsorisker på grund av fluortillsatserna i brandskum har Anna Kärrman, kemist vid Örebro universitet, analyserat blodprov från ett 50-tal brandmän vid Helsingborgs räddningstjänst i en pilotstudie.

Förekomst av 16 olika fluortillsatser har mätts i blodet. Resultatet visar att brandmännens halter är låga eller ungefär lika som hos allmänheten.

- Medianvärdet för fluorämnena PFOS och perfluorhexansulfonat, som kan komma från brandskum, är inte förhöjt hos testgruppen, säger Anna Kärrman.

Resultatet är visserligen något svårtolkat, eftersom den tiondel av brandmännen som har högst halter ligger något högre än motsvarande tiondel i allmänheten, medan medianvärdet ligger lägre för brandmännen.

Anna Kärrman drar slutsatsen att brandmännen i Helsingborg inte har utsatts för några hälsorisker på grund av fluortillsatserna.

- Allting tyder på att den historiska exponeringen för fluorskum har varit relativt låg för den här räddningstjänsten. Samtidigt måste jag kasta in brasklappen att vi fortfarande lär oss hur de här ämnena fungerar. Även om de här nivåerna troligtvis inte ger effekt så kan man inte säga det säkert, säger hon.

Blodprov ska även tas på de lärare vid MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har utbildat brandmän. Dessutom överväger MSB, som finansierar studien, att testa fler brandmän för att bekräfta resultaten från räddningstjänsten i Helsingborg.

Anna Kärrman har också analyserat ett 20-tal brandskum för att se vilka fluortillsatser som ingår i dem och testat en handfull av dessa på vattenlevande organismer för att se hur giftiga de är.

- Alla släckmedel har en miljöpåverkan men fluortillsatser spelar en stor roll när det gäller långsiktiga effekter i och med att ämnena finns kvar så länge, säger hon.

Halter i blodet

Medianvärden av perfluorerade ämnen (nanogram per milliliter blod)

  Brandmän Helsingborg 2015 (50 st) Unga män Sverige 2010 (50 st) Män USA 2012 (966 st) Brandmän Australien 2013 (149 st)
PFOS: 4,3 6,9 8,31 66
PFHxS: 1,2 0,78 1,73 25

 

Uppgifterna kommer från fyra olika studier. PFOS står för perfluoroktansulfonat och PFHxS för perfluorhexansulfonat.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt