Forsmark är SKB:s val för kärnbränsleförvaret

Svensk Kärnbränslehantering väljer Forsmark som platsen för slutförvar av det svenska kärnavfallet.

UPPDATERAD med information från presskonferensen

Vid en presskonferens ombord på kärnavfallsfartyget Sigyn presenterades idag platsen där det svenska kärnavfallet ska förvaras.

Valet har stått mellan Oskarshamn och Forsmark, och det blev Forsmark som tog hem segern.

Forsmark anses vara mest lämpat och bygget blir enklast att genomföra på den orten.

- Urberget i Forsmark är torrt och har få sprickor. Ett förvar i Forsmark tar även mindre plats än ett förvar i Laxemar vid Oskarshamns kärnkraftverk, säger SKB:s vd Claes Thegerström.

Efter att SKB:s styrelse nu valt plats för det framtida kärnbränsleförvaret ska SKB nu ansöka om att få bygga.

Det blir två ansökningar.

1.En ansökan till statens strålskyddsmyndighet SSM som ska bedöma SKB:s metod och platsval enligt kärnsäkerhetslagen.

2. En ansökan till Miljödomstolen som ska bedöma ansökan enligt Miljöbalken.

- Det tar oss ett år att skriva ansökningarna. Sedan tror vi myndighetsprövningarna tar 2-3 år. Och sedan ska riksdag och regering fatta beslut. Först därefter kan vi börja planera för bygget som tidigast kan komma igång 2015 och i vara klart 2022, sade Claes Thegerström på presskonferensen.

Anläggningen kommer att byggas i Söderviken i direkt anslutning till Forsmarks kärnkraftverk.

När driften av det kya kärnbränsleförvaret, som anläggningen kommer att heta, väl är igång från 2023 kommer 250 personer att vara sysselsatta på heltid.

33 års utredningar

1976 startade de svenska kärnkraftsföretagen sitt forskningsprojekt Kärnbränslesäkerhet KBS som skulle mynna ut i en säker metod för slutförvaring av använt kärnbränsle.

1982 köptes det specialbyggda transportföretaget m/s Sigyn in för att transportera kärnavfall från kärnkraftverken Oskarshamn för mellanlagring och kortlivat radioaktivt avfall för slutförvaring till en bergrumsanläggning i Forsmark.

1983 kommer den tredje rapporten i KBS-projektet och det blir den som lägger grunden för det fortsatta arbetet. Metoden kommer att få namnet KBS-3.

1985 invigs mellanlagringsanläggningen Clab i Oskarshamn - stora bassänger som ska kyla det använda kärnbränslet i 30 år innan det kan slutförvaras.

1988 invigs slutförvararet av kortlivat radioaktivt driftavfall från olika anläggningar, bland annat sjukhus, i Forsmark.

1992 inleds förstudier för slutförvar i åtta kommuner. Den första kommunen var Storuman.

1995 invigs Äspölaboratoriet intill Oskarshamns kärnkraftverk. Äspölaboratoriet är en forskningsanläggning djupt nere i berget för forskning om så kallad geologisk slutförvaring, alltså KBS-3-metoden.

1998 invigs kapsellaboratoriet i Oskarshamn för forskning om vilken typ av inkapsling som man ska göra av bränslet inför slutförvaret.

2002 startar platsundersökningarna på allvar i Forsmark och Oskarshamn, de enda två ställen där medborgaropinionen varit positiv till ett slutförvar på den egna bakgården.

2006 ansöker SKB om tillstånd att få bygga en inkapslingsanläggning i anslutning till mellanlagret Clab i Oskarshamn.

2007 avslutas platsundersökningarna och analysarbetet tar vid.

2009 är analyserna avslutade och den 3 juni väljer SKB:s styrelse Forsmark som bästa platsen för slutförvaret.

2010 kommer ansökningar om slutförvarsanläggningen att lämnas in till strålsäkerhetsmyndigheten SSM samt ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för mellanlagret, inkapslingsanläggningen och slutförvaret.

2013/2014: Regeringen fattar beslut.

2015-2022: Bygget av kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av slutförvaret för lågaktivt avfall.

2023-2070: Slutförvaret fylls upp av använt kärnbränsle som legat och svalnat i 30 år i bassänger på mellanlagret Clab i Oskarshamn.

Källa: SKB

Håkan Abrahamson

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt