Flyttbart labb återvinner metaller ur avfall

2012-03-08 13:55  

Avfall från gruvor och stålverk ska återanvändas. Det är målsättningen när Örebroforskare bygger ett mobilt laboratorium för återvinning av metaller. -Tanken är att omhänderta det som i dag utgör ett miljöproblem, säger Mattias Bäckström, forskare vid Örebro universitet.

Det mobila laboratoriet ska byggas i en container, som sedan kan flyttas runt till olika deponier. Containerlabbet kommer att kunna behandla 150 kilo avfall i timmen och kostar cirka 1,5 miljoner kronor att bygga.

Forskarna bygger labbet främst för att visa på möjligheterna att återvinna avfall, men också för att testa olika metoder för återvinning.

Genom att finfördela avfallet och laka ur det med hjälp av vätska kan mineraler och metaller återvinnas och få nya användningsområden. I gruvavfallet finns till exempel bly, koppar, zink och kadmium, medan resterna från stålindustrin innehåller nickel, vanadin och molybden.

Flera olika typer av metaller och mineraler ska kunna utvinnas i den mobila anläggningen.

-Metoden är tänkt att vara generell för fast avfall. Sedan finns möjligheten att modifiera laklösningen, och man kan tänka sig att man lakar ur avfallet under olika temperatur och olika tryck, säger Mattias Bäckström.

Testerna i anläggningen beräknas starta inom några månader.

-Vi ska undersöka olika metoder att laka ut metaller på ett miljövänligt sätt. Samtidigt som vi vill kunna ta ut allt av värde ur avfallet, är det viktigt att det sker under former som inte leder till ett ökat läckage av tungmetaller och andra föroreningar till omgivningen, säger Mattias Bäckström.

Örebroforskarna deltar i två projekt om återvinning av avfall, EU-projektet Min-Novation som handlar om avfall från gruvindustrin, samt det regionala projektet SlaggBerg som rör avfall från stålverksindustrin.

-Räknat i vikt är gruvavfall den enskilt största avfallstypen i Europa. Bara i Sverige produceras det nästan 60 miljoner ton varje år. Sedan tillkommer de stora mängderna historiskt avfall vid nedlagda gruvor, som ofta är ett miljöproblem, eftersom metallerna läcker ut i omgivande vatten, säger Mattias Bäckström.

I dagsläget återvinns nyproducerat avfall från stålverk i stor utsträckning i Sverige. Men när det gäller äldre avfall och restprodukter från gruvor är det inte särskilt mycket som tas tillvara, enligt Mattias Bäckström.

-I Sverige är det tyvärr inte så jättevanligt än. Många småföretag skulle vilja, men de upplever att byråkratin i hanteringen är för svår, säger han.

Mattias Bäckström tror att en gemensam praxis behöver utformas för hur tillståndshantering kring återvinning ska hanteras.

-Det är en av sakerna vi jobbar med i Min-Novation. När man jobbar med myndighetssidan tar det tid, men det är möjligt att det kan komma någon gemensam tolkning snart, säger han.

Min-Novation

I EU-projektet Min-Novation samarbetar sex länder i Östersjöregionen för att undersöka vilka mineraler och metaller som går att utvinna ur gruvavfallet, kartlägga var de finns och utveckla nya metoder för att återvinna dem.

Syftet är också att bygga ett nätverk mellan universitet, forskningsaktörer och små och medelstora företag. Tanken är att företagen ska få teknisk och vetenskaplig hjälp för att kunna skapa en lönsam verksamhet runt återvinningen.

Linda Nohrstedt

Mer om: Avfall Gruva

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt