Åsa Romson vill se analys av PFAS-olyckan

2015-02-06 13:42  

Miljöminister Åsa Romson (Mp) vill se en analys av hur läckaget av giftiga PFAS-ämnen till dricksvatten kunde inträffa. Läckaget har kallats för en av de största kemikalieolyckorna i Sverige.

Ny Teknik har tidigare berättat att 19 kemikalieforskare har uppvaktat regeringen och begärt en haverikommission för att gå till botten med läckaget av PFAS-ämnen till dricksvattnet på flera platser i landet.

- Som vid varje olycka måste vi ta tillvara på allt vi kan lära oss. Det här får inte hända igen, sa Åke Bergman, professor vid Stockholms universitet, då.

Och miljöminister Åsa Romson är positiv till förslaget.

- Jag ser också ett behov av att dra djupare slutsatser kring den olyckan som vi har kring PFAS-hanteringen, med hänsyn till hur vi kan säkerställa att det inte händer på andra områden, med kunskap som finns i ena änden av samhället inte kommer ut och verkställs. Det här bereder vi just på regeringskansliet, säger hon till Ny Teknik.

Däremot vill hon inte kalla åtgärden för en haverikommission.

- En haverikommission har ett särskilt regelverk och jag vet inte om det är det mest lyckade här. Men analysen som forskarna pekar på skulle behövas och den är jag angelägen om att vi får gjord, säger hon.

Betyder det att en sådan analys kommer att utföras?

- Det är min ambition men jag får återkomma om den konkreta utformningen, säger hon.

Problemet med PFAS-ämnen som har läckt till dricksvatten är särskilt stort i Kallinge. Vad är regeringen beredd att göra för att hjälpa invånarna i Kallinge?

- Regeringen har precis pekat på en PFAS-strategi, en nationell strategi och handlingsplan som både driver på EU-arbetet för att stämma i bäcken, för att få inte bara PFOS utan gruppen bättre reglerad, men också tittat på om det finns nationella begräsningar man kan göra för framtiden. Det ligger i handlingsplaner för kommande arbete för Kemikalieinspektionen och tillsammans med Naturvårdsverket för att öka kontrollen. Vi har ännu inte koll på vattenresurser som kan vara kontaminerade med höga PFOS-halter, det måste vi också få en kontroll på. Sedan är det ett arbete med saneringsarbete för de kommuner som redan i dag vet att man har problem, Kallinge, Uppsala och Tullinge.

Är regeringen beredd att skjuta till pengar för att områdena ska bli sanerade?

- Det är den som har orsakat föroreningen som ska åtgärda. Till stora delar är det offentliga aktörer och det är regeringens politik att förorenaren ska betala. Det betyder att även när förorenaren är staten så ska man säkerställa att det blir gjort, säger hon.

Är regeringen beredd att skjuta till pengar för att nya saneringsmetoder ska utvecklas?

- Det behöver finnas nya saneringsmetoder och i det behöver både forskning och tidigare utövare, det vill säga försvaret och MSB, vara beredda att säkerställa att saneringsmetoder kommer fram. Det kostar pengar men det måste vara drivet i de processerna.

Så ja, fast i deras budgetar?

- Ja, fast det finns nog i de budgetar som finns. Inte minst har jag sett att det har kommit ytterligare forskningsanslag inom detta, vilket jag tycker är nödvändigt och bra, säger Åsa Romson.

Liten ordlista

  • PFAS = poly- och perfluorerade alkylsyror, en grupp med hundratals ämnen. De kännetecknas av mycket starka bindningar mellan kol- och fluoratomer och är därför långlivade i miljön. Vissa av ämnena misstänks kunna ge skador på immunförsvar, hormonsystem och fortplantningsförmåga vid långvarigt intag av höga halter.
  • PFOS = perfluoroktansulfonat, det ämne i PFAS-gruppen som anses värst och det enda ämne i gruppen som hittills är förbjudet. Det är reproduktionsstörande, bryts inte ned i naturen och är giftigt för vattenlevande organismer.
  • MSB = Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ersatte gamla Räddningsverket och flera andra myndigheter.

Linda Nohrstedt

Mer om: PFAS Åsa Romson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt