Energi

Energi

Bristande tillsyn av kärnkraftverk

Tillsynen av svenska kärnkraftreaktorer görs inte i den utsträckning riksdag och regering har efterfrågat, slår Riksrevisionen fast efter en granskning.

Energi

Förslag: Så skapas ett flexibelt elsystem

I framtiden måste elsystemet fungera trots många småskaliga elproducenter och väderberoende energikällor. Då krävs flexibilitet. Här är 20 råd för hur Sverige kan nå dit.

Energi

Varning för skenande elpris

Med drygt hälften av kärnkraften avstängd för underhåll är den svenska elmarknaden ovanligt känslig för störningar.