Energi

Energi

Bristande tillsyn av kärnkraftverk

Tillsynen av svenska kärnkraftreaktorer görs inte i den utsträckning riksdag och regering har efterfrågat, slår Riksrevisionen fast efter en granskning.

Energi

Förslag: Så skapas ett flexibelt elsystem

I framtiden måste elsystemet fungera trots många småskaliga elproducenter och väderberoende energikällor. Då krävs flexibilitet. Här är 20 råd för hur Sverige kan nå dit.