Telekompaketet: Här är EU:s nya regler för it och telekom

2009-11-25 13:16  

Efter fyra års arbete är det klart och genomröstat -- "telekompaketet" som ska ge EU nya, modernare regler för it- och telekomsektorn. Plus en ny europeisk regleringsmyndighet.

Det varEuropaparlamentet som med klar majoritet röstade jatill det så kallade telekompaketet på tisdagen. Och idag onsdag signerar infrastrukturminister Åsa Torstensson paketet å EUs medlemsstaters vägnar i Strasbourg.

Att paketet blivit så uppmärksammat beror främst på att det berört regler kring upphovsrätt och möjligheten att stänga av någons internetförbindelse exempelvis vid illegal fildelning.

Europaparlamentet lyckades till slut driva igenom en ny bestämmelse som innebär att nationella myndigheter bara får stänga av internetförbindelser efter en rättvis och opartisk "rättslig prövning".

Frågan har blivit särskilt het eftersom Frankrike och Storbritannien filat på lagförslag som gör det möjligt att stänga av internetförbindelsen för personer som bryter mot upphovsrätten.

Men det nya regelverket som, ska skrivas in i nationell lagstiftning senast i mitten av 2011, innebär också bland annat att kunder ska kunna byta operatör för fast eller mobil telefoni på en arbetsdag och då behålla sitt telefonnummer, att de ska kunna få bättre information om tjänster de abonnerar på, och även möjlighet att skriva på kontrakt på högst tolv månader.

Dessutom ska en ny europeisk regleringsmyndighet, Berec (Body of European Regulators of Electronic Communications) skapas.

Här är detolv viktigaste punkternai paketet:

 1. Rätt för konsumenter att byta operatör för fast eller mobil telefoni på en arbetsdag och att då behålla sitt telefonnummer.
 2. Bättre information till konsumenter, bland annat om vilka tjänster de abonnerar på. I informationen ska lägsta kvalitet på tjänster specificeras och även kompensation om tjänsten inte håller måttet.
 3. Grundläggande rätt till internetaccess. Innan en myndighet kan stänga av någons internetaccess, exempelvis för att förhindra barnpornografi eller illegal fildelning, har EU-medborgare rätt till en rättvis och opartisk rättslig prövning.
 4. Garantier för "nätneutralitet". Bredbandsoperatörer kan genom trafikstyrning förbättra kvaliteten på vissa tjänster, som exempelvis ip-tv. Men de kan också strypa vissa tjänster. Regleringsmyndigheter kan nu specificera vissa minimikrav på kvalitet för olika tjänster för att säkerställa så kallad nätneutralitet för medborgarna.
 5. Skydd mot läckor av personliga data. För att skydda personlig integritet måste internetoperatörer skydda kundernas personliga information. De blir också skyldiga att informera sina kunder om dataintrång som gör att informationen kan läcka ut.
 6. Bättre tillgång till nödnummer. Kravet på att hantera nödnumret 112 ska utökas till att gälla även ny kommunikationsteknik, troligen dock inte rösttjänster som Skype eller Google Talk. Dessutom ska det bli krav på tillgång till handikappanpassade mobiler med mera.
 7. Större oberoende för regleringsmyndigheter. Nationella regleringsmyndigheter ska få ett stärkt skydd från politisk inblandning.
 8. En ny europeisk regleringsmyndighet, Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications), ska skapas våren 2010. Den ersätter det lösa samarbetet mellan nationella reglerinngsmyndigheter inom dagens "European Regulators Group", ERG.
 9. Större makt för EU-kommissionen, som kommer att kunna upphäva beslut av nationella regleringsmyndigheter, om besluten kan störa den gemensamma marknaden inom EU. Det kan gälla regler för tillträde till en dominerande operatörs nät, eller nivåer på så kallade termineringsavgifter.
 10. Möjlighet att dela telejättar med så kallad funktionell separation. Det innebär att man affärsmässigt skiljer nät från tjänster hos en aktör som är så dominerande att konkurrensen snedvrids. I Sverige har PTS redan fått denna möjlighet genom en ny lag förra året.
 11. Bredband till fler medborgare genom flexiblare regler för radiospektrum. Tanken är att framför allt gamla tv-frekvenser ska kunna användas med ny, modern teknik för att ordna bredband i glesbygd där fiber är för dyrt.
 12. Nya regler kring modernare bredbandsnät. När någon operatör investerar i moderna höghastighetsnät ska de nya reglerna balansera intresset mellan den som investerar och andra operatörer som vill få tillträde till nätet. Reglerna ska uppmuntra till investeringar och samtidigt garantera konkurrens på lika villkor.

Parlamentets röstning på tisdagen gällde enpolitisk överenskommelse kring telekompaketet den 5 novembermellan parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen.

Detförsta förslaget till telekompaketet kom i november 2007från EU-kommissionen efter två års förberedelser med berörda parter.

Politisk enighet nåddes redani maj 2009, förutom kring den känsliga frågan kring upphovsrätt och tillgång till internet, som manglades ända till överenskommelsen den 5 november.

Mats Lewan

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt