Justitieministern: Datalagringen kan fortsätta

2014-06-13 12:12  
Foto: TT

De svenska reglerna om lagring av trafikdata strider varken mot EU-lagstiftningen eller mot Europarätten. Det anser regeringens utredare Sten Heckscher.

I en omtalad dom i april dömde EU-domstolen EU:s datalagringsdirektiv. Direktivet anses enligt en domstolens sammanvägda bedömning inte stå i proportion till det grundläggande skyddet mot enskildas privatliv.

Som en följd beslutade justitieminister Beatrice Ask tillsätta en utredning för att belysa den svenska lagstiftningen i ljuset av den nya domen.

Och i dag så lämnade utredaren Sten Heckscher, jurist och tidigare rikspolischef, över sin analys av rättsläget.

Heckscher försvarar den svenska trafikdatalagringen och säger att de svenska reglerna är bättre och tydligare än direktivet. Bland annat ska skyddet mot intrång i privatlivet vara mer noggrant reglerat än i själva direktivet.

Ett tungt skäl är också, menar han, att den svenska lagen innebär att operatörer av tele- och internettrafik bara är skyldiga att lagra trafikdata i sex månader, vilket är miniminivån i direktivet.

Av dessa skäl strider Sveriges regler varken mot EU- eller Europarätten, anser han.

Däremot, tycker Sten Heckscher, finns det skäl att se över vissa integritetskänsliga delar av trafikdatalagringen när polisen inhämtar uppgifter i underrättelsesyfte.

- Det är ingenting som hindrar Sverige att lägga sig till med högre skyddsregler, sa han på dagens presskonferens i Rosenbad.

Två operatörer, Tele2 och Bahnhof, har efter domen slutat att trafikdatalagra. Och Post- och telestyrelsen, PTS, har gett dem tillfälligt rätt, eftersom man lovat att inte utöva tillsyn tills rättläget klarnat.

Sten Heckscher fick i dag flera frågor kring hur dessa operatörer nu kan komma att påverkas.

Vad betyder din utredning för operatörerna som slutat med datalagring med hänvisning till domen?

- Vi har gjort en analys av domen sedan får Post- och telestyrelsen göra sin bedömning.

Men myndigheten måste väl utgå från er bedömning?

- Ja, det tycker jag att den ska göra, säger Sten Heckscher. Datalagringsdirektivet underkändes i EU-domstolen men det innebär inte det att den svenska modellen underkändes, uppgav han. Detta går tvärtemot vad PTS tidigare bedömt vara sannolikt.

Sten Heckscher tonade kraftigt ned domens betydelse.

- Att direktivet är underkänt får inte någon omständighet i något EU-land, sa han bland annat.

Senare medgav han som svar på en direkt fråga att de svenska reglerna kan komma att prövas i EU-domstolen framöver om en tvist uppstår mellan PTS och operatörerna.

Utredarna ska nu jobba vidare med att stärka integritetsaspekterna bland annat kring inhämtningen av underrättelseuppgifter från operatörerna. Man har också fått i uppdrag av Beatrice Ask att göra en översyn av den snart två år gamla inhämtningslagen. Bland annat har Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Sin, i granskningar visat att flera polisdistrikt underlåter att rapportera när de tar in uppgifter från operatörerna. Något de är skyldiga att göra till Sin varje månad.

Justitieministern Beatrice Ask anser nu att svensk datalagring kan fortsätta som tidigare. Hon menar att EU-domstolens kritik inte träffar svensk lagstiftning, som hon menar är mer rättsäker än EU-direktivet

– Konsekvensen är att svensk lag gäller och står inte i strid med EU-domstolens beslut, sa hon i dag strax efter presskonferensen.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt