EU-domen får konsekvenser för nya Safe Harbor

2015-10-06 14:56  

Dagens dom angående Safe Harbor påverkar sannolikt det nya avtal som EU-kommissionen och USA förhandlat om i två år, enligt Datainspektionens chefsjurist Hans-Olof Lindblom.

-EU-domstolen har förklarat att EU-kommissionens beslut om Safe Harbor, som skulle tillgodose adekvat skyddsnivå i tredje land för europeiska personuppgifter, är ogiltigt.

Det konstaterar Hans-Olof Lindblom, chefsjurist på svenska Datainspektionen, efter dagens dom.

Exakt vilka och hur stora konsekvenser blir oklart i nuläget. Men enligt Hans-Olof Lindblom måste den irländska datainspektionen nu utreda hur säkra européers personuppgifter är i USA.

-Det betyder att man måste utreda om överföringen av personuppgifter ska få fortgå eller inte, säger han.

Han bedömer också att förhandlingarna som pågår sedan två år tillbaka mellan EU och USA om att förnya Safe Harbo påverkas.

-Domen gör det naturligtvis mycket svårare att få till stånd ett nytt sådant Safe Harbor-avtal, säger Hans-Olof Lindblom.

Under samtalen har EU-kommissionen i 13 punkter försökt att förbättra överenskommelsen med amerikanska myndigheter.

-Bland annat har man påtalat bristen att det saknas domstolskydd i USA för om man som EU-medborgare vill få sina personuppgifter raderade av anledningen att de inte är korrekta, säger Hans-Olof Lindblom.

Utifrån domstolens besked i dag, menar han att det krävs lagändringar i USA för att man där ska kunna erbjuda europeiska medborgare samma dataskyddsnivå som i Europa.

-Det här kräver ju att man vidtar åtgärder i USA, säger Hans-Olof Lindblom.

I eftermiddags höll också företrädare för EU-kommissionen en presskonferens med anledning av EU-domstolens beslut. Man sa där att domen bekräftar att det finns brister i Safe Harbor, och att detta ger EU stöd i förhandlingsarbetet med USA.

Man påpekade också att det är viktigt för EU-finanserna att kunna överföra uppgifter till tredje land - och att det finns alternativ till Safe Harbor, Bland annat nämndes standardkontraktsklausuler, ett slags förhandsgodkända modellkontrakt som inbegriper hanteringen av personuppgifter

Kommissionen sa också att man nu ska ge ut med en vägledning för hur datainspektionerna i EU bör agera ifråga om överföring av personuppgifter till tredje land.

Samtidigt kommer den så kallade Artikel 29-gruppen, som består av representanter för datamyndigheterna, att nu på torsdag sätta sig och analysera domen i syfte att undersöka vilka konsekvenser den kommer att få.

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt