Ericssons Börje Ekholm: Vi har haft kanaljer i företaget

2019-12-09 08:10  

Ericssons miljarduppgörelse med amerikanska myndigheter efter mutskandalen är en slutpunkt och ett avstamp mot en bättre framtid, enligt vd Börje Ekholm. Och med facit i hand erkänner han att det funnits ”kanaljer” på vissa positioner i företaget.

Notan för Ericssons mutskandal har nu slagits fast. Telekomjätten har gått med på att betala drygt en miljard dollar, runt tio miljarder kronor, till de amerikanska myndigheterna.

Förlikningen gäller brott som begicks 2000-2016 och hade kopplingar till telekomföretagets affärer i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait och Vietnam där Ericsson ska ha betalat mutor i affärssammanhang.

TT: Vad är din känsla nu efter beskedet om uppgörelsen som innebär att ni ska betala tio miljarder kronor i böter?

– Det här är ett fullständigt oacceptabelt beteende som vi har haft historiskt. Samtidigt är det här också en tidpunkt där vi kan titta framåt – vi har nått en slutsats och en slutpunkt i de pågående undersökningarna. Nu kan vi fokusera framåt och jobba på att utveckla företaget på ett bättre sätt och bygga ett ännu starkare Ericsson, säger vd Börje Ekholm till TT i en telefonintervju på lördagen.

TT: Med facit i hand, hur ser du på Ericsson agerande i den här mutskandalen?

– Man får ta ett steg tillbaka och konstatera att vi har haft ett regelefterlevnadsprogram i företaget, men det är tydligt att det inte har genomförts konsekvent och rätt. Det har ju lett till att individer har kunnat missbruka det och utnyttjat systemet för illegitima syften. Det här är ju naturligtvis oerhört allvarligt och fullständigt oacceptabelt.

TT: Du satt ju i styrelsen stor del av den här perioden när brotten begicks. Hur ser du på ditt och styrelsens ansvar för att detta kunde pågå så länge som det gjorde?

– Det är självklart så att styrelsen har ansvar för kontrollsystemet, så det är inte mycket att orda om det. När vi 2016 väl insåg vidden av problemen tog vi in en oberoende konsult för att gå igenom bolagets regelefterlevnadssystem. Därefter har genomförandet för att stärka upp det accelererat.

TT: Är all korruption kopplad till Ericsson utagerad nu?

– Vi är ju 100 000 personer i det här och det kommer alltid att finnas rötägg i företaget. Det viktiga för oss är att vi har ett system på plats som gör att vi snabbt kan hitta det och snabbt vidta åtgärder. Och där känner jag mig helt komfortabel i dag.

TT: Du säger att du känner dig komfortabel, men är det komfortabelt?

– Ja, det är så komfortabelt det kan bli. Systemen kan alltid förbättras och det måste vi alltid jobba med. Jag skulle säga att det kan inte hända i dag. Där är jag helt komfortabel.

TT: Pågår det några utredningar av Ericsson rörande mutbrott i några andra länder, exempelvis de som amerikanska myndigheter nu har utrett?

– Det känner vi inte till.

TT: Hur ser du på att en observatör ska granska hur ni hanterar reglerna i uppgörelsen de kommande tre år? Kommer det att påverka era möjligheter att bedriva verksamhet?

– Observatören är ju där för att titta på att vi efterlever den uppgörelse vi har med de amerikanska myndigheterna. De sitter egentligen inte i affären och har inget deltagande i våra affärer. Vi ska fortsätta att driva vår affär, följa vår kod för affärsetik och säkra att vi lever i enlighet med den. Vi tittar så klart löpande på om det är länder vi inte kan vara i och då får vi i så fall lämna de marknaderna.

TT: Hur mycket har Ericsson varumärke skadats av det här och hur ska ni jobba för att tvätta bort bilden av att vara ett korrupt företag?

– Vi måste inse att det här påverkar vårt varumärke, och vi har ett arbete att göra för att bygga tillbaka. Vi måste jobba med transparens med våra kunder och med att kontinuerligt förbättra oss själva. Det här ser kunder, men det är klart att vi har en resa tillbaka. Det råder ingen tvekan om det.

TT: Har ni mött några negativa reaktioner från kunder eller har det hittills omöjliggjort någon affär?

– Nej, vi har varit transparenta mot kunder. Vi försöker förklara vad som har hänt men också vad vi gör för att stärka vårt regelefterlevnadsprogram. Kunderna ser ju det vi gör och att sättet vi arbetar på är annorlunda, och det är klart att det hjälper oss. Men man måste ändå säga att det är en resa att komma tillbaka. Vi skäms ju för det historiska beteendet.

TT: Hur jobbar ni konkret för att stärka etiken och få anställda att jobba efter de regler som gäller?

– Det första är att vi säkrar att vi har ett ordentligt regelefterlevnadsprogram på plats. Det innefattar även förmågan att göra undersökningar. När vi har varningssignaler kan vi snabbt se om något har hänt, vad som har hänt och följa upp det.

– Vi har ju helt enkelt haft kanaljer i vissa positioner. Det är ju helt oacceptabelt och därför har vi genomfört en granskningsprocess för alla ledande positioner, vilket också är oerhört viktigt. De här kanaljerna har missbrukat tredjepartsföretag och underleverantörer. Därför är det ännu viktigare att vi följer upp och säkrar tredjepartsavtal så de inte går att missbruka.

– Vi är mycket bättre på att följa upp reseräkningar och utlägg för att se att det inte missbrukas. Vi har skiljts från ett antal medarbetare under året som missbrukat reseräkningar på illegitima syften.

Ericsson ska betala tio miljarder kronor

Notan för Ericssons mutskandal har slagits fast. Telekomjätten har gått med på att betala drygt en miljard dollar, runt tio miljarder kronor, till de amerikanska myndigheterna.

Böterna var väntade – företaget hade avsatt tolv miljarder kronor för kostnader kring mutskandalen, vilket påverkade tredje kvartalets resultat.

Förlikningen gäller brott som begicks 2000-2016 och hade kopplingar till telekomföretagets affärer i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait och Vietnam där Ericsson ska ha betalat mutor i affärssammanhang.

Ericsson har inte samarbetat fullt ut, vilket gör smällen hårdare. Företaget dröjde med att lämna över bevisning och vidtog inte tillräckliga disciplinåtgärder mot anställda som varit inblandade, enligt amerikanska justitiedepartementet.

En annan del av uppgörelsen med de amerikanska myndigheterna innebär att Ericssons regelefterlevnad ska övervakas av en oberoende observatör de kommande tre åren. Bolaget ska samtidigt genomföra åtgärder för att stärka program för etik och regelefterlevnad, enligt ett pressmeddelande på Ericsson hemsida.

Runt 50 personer har sparkats efter korruptionsskandalerna.

USA:s myndigheter brukar kunna pressa företag till svidande uppgörelser. Häromåret gick Telia med på att betala mångmiljardbelopp efter mygelaffärer i Uzbekistan.

Den amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission har även en ledande roll i ”dieselgate”, den gigantiska och fortfarande pågående härva där Volkswagen och andra biljättar avslöjats med mångårigt avgasfusk.

Även Swedbank riskerar amerikanska böter, liksom andra nordiska banker.

Beatrice Nordensson/TT

Mer om: Ericsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt