Försiktigt hopp för ägare av putsfasader

2012-09-12 08:58  

Regeringen ska undersöka om det behövs ett ekonomiskt skydd för konsumenter när byggfelsförsäkringen tas bort. Villaägarnas Riksförbund hoppas att det ska leda till förbättringar för husägare som drabbas av fuktskador i enstegstätade fasader i framtiden.

De enstegstätade putsade fasaderna har lett till omfattande fuktproblem. Hundratals hus har konstaterade skador, men statistiskt sett är mellan 5 000 och 10 000 hus fuktskadade.

Många husägare har hamnat i kläm eftersom byggbolagen och försäkringsbolagen som utfärdar byggfelsförsäkring ibland inte vill bekosta ombyggnad av fasaderna. Flera fall har därför hamnat i domstol.

Nu har regeringen begärt att den pågående Byggkravsutredningen även ska undersöka om det behövs ett ekonomiskt skydd för konsumenter när byggfelsförsäkringen tas bort. Regeringen anser att konsumenterna behöver ett skydd för den händelse fel reklameras och näringsidkaren inte åtgärdar felet.

I instruktionerna till utredaren säger regeringen att behovet av ett ekonomiskt skydd är störst i de fall där reklamationsfristen är tio år. Men samtidigt skriver regeringen att det finns anledning att överväga om förhållandena har ändrats så att ett lagreglerat skydd inte längre är motiverat.

Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund, är försiktigt optimistisk till regeringens nya uppdrag.

-Det innebär en möjlighet att skapa lösningar för att undvika liknande byggskandaler. Men lagstiftningen är framåtriktad, så det lär inte innebära något för dem som redan har råkat illa ut, säger han.

Framför allt är det frågan om utvecklingsfel som Villaägarna hoppas att utredaren ska titta på. Det är fel som inte täcks av byggfelsförsäkringen på grund av att de inte var möjliga att förutse vid det rådande kunskapsläget.

-Eftersom utvecklingsfelen är konsumenternas ansvar enligt lagstiftningen finns det i dag varken hos byggfelsförsäkringsbolagen eller byggbolagen något incitament för att sätta stopp för felaktiga byggmetoder. Att inte ändra på lagstiftningen i det här hänseendet skulle vara en stor skandal, säger Ulf Stenberg.

Samtidigt tycker han att regeringen har gett onödigt snäva instruktioner till utredaren. Förslagen från utredaren får nämligen inte innebära förändringar om felansvar i konsumenttjänstlagen. Ulf Stenberg vill att lagen förändras så att byggbolaget har ett ansvar för fel i huset även om det har sålts vidare på andrahandsmarknaden.

Dessutom vill Villaägarnas Riksförbund att rättegångsbalken förändras så att konsumenternas skyldighet att bära rättegångskostnader begränsas till två prisbasbelopp, det vill säga 88 000 kronor.

-Om husägare har en reparationskostnad på 700 000 kronor väljer folk i det läget att inte stämma, eftersom det inte finns någon övre gräns för hur mycket en sådan rättegång kan kosta om de förlorar, säger Ulf Stenberg.

Rättegångar om husentreprenader kan bli väldigt kostsamma, det kan handla om hundratusentals kronor, och villahemsförsäkringen täcker inte utgifterna.

-Svenska konsumenter borde inte på grund av ett undermåligt rättssystem behöva ta kostnader som rätteligen borde falla på byggbolagen, säger Ulf Stenberg.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer