ANNONS FRÅN COMSOL

Asfalt möter högteknologi med mjukvarulösning

Anders Gudmarsson på Peab Asfalt har utvecklat en simuleringsapp som minskar tidsåtgången att ta fram materialegenskaperna hos asfalt.
Anders Gudmarsson på Peab Asfalt har utvecklat en simuleringsapp som minskar tidsåtgången att ta fram materialegenskaperna hos asfalt.

Troligtvis tänker du inte på högteknologi när du hör ordet asfalt, men Peab Asfalt har tagit tillvara på den senaste mjukvarulösningen från COMSOL för att effektivisera mätning av asfaltens egenskaper. Dessutom har de spridit sin kunskap till övriga aktörer på marknaden.

Publicerad Uppdaterad

Samhället investerar enorma summor i underhåll av vårt vägnät. Globalt sett är summorna så stora att vi tappar räkningen efter alla nollor vid dollartecknet. Temperaturskillnader är en av asfaltens främsta fiender och dess egenskaper förändras avsevärt en varm sommardag eller en kall vinter. För att ta fram välfungerande asfalt är det av stor vikt att kunna mäta och karaktärisera asfalten för att sedan kunna välja en beläggningstyp med optimerade materialegenskaper. Resultaten av mätanalyserna är direkt relaterade till beläggningskvaliteten. Kunskapen kan sedan användas för att effektivisera framtida dimensionering. Detta gör det möjligt att minimera kostnader och att optimera livslängden.

Historiskt sett har proven analyserats i ett labb där provkroppen utsätts för cykliska laster under lång tid varefter ingenjörerna får fram viktig information om materialegenskaperna. Baksidan med testerna är att de är dyra, tidskrävande och komplicerade att utföra. Dessutom är egenskaperna inte direkt jämförbara med de egenskaper som mäts upp på vägen.

Så finns det inget bättre sätt att karaktärisera asfalten? Under doktorandstudierna på KTH utvecklade Anders Gudmarsson tillsammans med andra forskare en ny metod för att analysera materialegenskaperna hos asfalt. Metoden bygger på att mäta provkroppens frekvensrespons och på så sätt få fram samma data som tidigare, men med två viktiga skillnader. Dels går det mycket snabbare att utföra testerna och dels ger resultaten från metoden en direkt koppling till egenskaper som kan mätas på vägar. Metoden bygger på simuleringar med finita elementmetoden (FEM) och Anders Gudmarsson använde sig av mjukvaran

För mer information: COMSOL Multiphysics.

- Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den nya metoden och därför utvecklade jag en simuleringsapp i COMSOL Multiphysics.  I simuleringsappen är det grafiska gränssnittet skräddarsytt för just dem som ska använda verktyget medan den avancerade beräkningsmodellen körs i bakgrunden. Så istället för att göra tidskrävande traditionella mätningar kan användaren istället göra en snabbare och enklare mätning, för att sedan analysera testresultatet i simuleringsappen. Dessutom kan vi genom denna metodik få en direkt koppling till mätningar av asfaltens egenskaper på vägarna, säger Anders Gudmarsson.

När Peab Asfalt hade utvecklat simuleringsappen distribuerades den först internt på företaget. Gudmarssons kollegor kunde köra appen med mjukvaran COMSOL Server som i princip fungerar som en webbserver, men som innehåller alla beräkningsalgoritmer vilka finns med i beräkningsprogrammet COMSOL Multiphysics.

- I ett samarbetsprojekt utvärderades simuleringsappen hos flera aktörer i branschen och den används idag på flera företag såväl i Sverige, men även utomlands. Resultaten från projektet visar att precisionen i att bestämma egenskaper i asfalt förbättras avsevärt med den här metodiken. De olika företagen har sina egna licenser av COMSOL Server och alla verkar väldigt nöjda. Vi hoppas självklart på större spridning då detta har potential att förändra och förbättra hur vi arbetar med att kvalitetssäkra befintliga och framtida vägar, säger Gudmarsson.

Den bakomliggande teknologin som Peab Asfalt använder sig av lanserades för fyra år sedan och detta har förändrat hur simuleringsexperter på företag runt om i världen delar med sig av sina kunskaper till sina kollegor.

- Peab Asfalt var tidiga att ta till sig teknologin som nu spritt sig till mängder av företag världen över. Våra produkter kan användas i allt från att simulera battericeller i en bil till att optimera en tryckskärm i en mobiltelefon, men att ta fram materialdata på asfalt är en tillämpning som vi inte har stött på tidigare, säger Daniel Ericsson på COMSOL.

COMSOL lanserade under hösten programvara som kommer att ytterligare förenkla spridningen av simuleringsappar. Användare av COMSOL Multiphysics kan nu skapa fristående simuleringsappar med COMSOL Compiler.

- Med endast två knapptryckningar kan våra användare som Anders skapa fristående applikationer som kan köras kostnadsfritt. COMSOL Compiler är ett banbrytande verktyg som skapar helt nya användningsområden för simuleringsbranschen inom FEM- och CFD-beräkningar. I veckan blev nya versionen utsedd till månadens produkt av amerikanska Tech Briefs, som har 400 000 läsare, så lanseringen kunde inte ha startat på ett bättre sätt, avslutar Daniel Ericsson.

FAKTA:

Comsol levererar simuleringsmjukvara som används inom forskning och utveckling. Kunderna finns inom alla olika typer av företag, forskningslaboratorier och universitet. Comsol Multiphysics® och COMSOL Server™ är svenskutvecklade mjukvarumiljöer för modellering och simulering av fysikaliska system. En speciell styrka är förmågan att ta hänsyn till kopplade fenomen, vilket kallas multifysik. Tilläggsprodukterna utökar simuleringsplattformen för applikationer inom elektromagnetism, mekanik, strömningsmekanik och kemi. COMSOL Multiphysics® kan länkas mot de vanligaste tekniska beräknings- och CAD-verktygen. COMSOL grundades i Stockholm 1986 och har idag cirka 500 medarbetare på 19 kontor runt om i världen.
www.comsol.se

Peab Asfalts verksamhet innefattar tillverkning och utläggning av asfalt i Sverige och Norge. Vi värnar om människor och miljö och bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Genom att fokusera på forskning, produktutveckling, planering och utbildning kan vi erbjuda marknaden klimatsmarta och högkvalitativa asfaltprodukter.
www.peabasfalt.se