Ny satsning på flexibilitet flyttar 160 MW inom Storstockholm

2020-12-01 15:17  

En ny handelsplats för flexibilitet har dragit igång i Stockholmsområdet. Genom att elanvändare får betalt för att flytta sin elanvändning i tid ska bristen på kapacitet i elnätet mildras.

Behovet av el växer i Stockholm. Men flaskhalsar i stamnätet begränsar möjligheten att överföra el till platser där den behövs. Nya ledningar är på väg, men brukar ta tid att bygga.

För att lindra problemet under den kallaste årstiden, när elanvändningen är som störst, startar nu handelsplatsen Sthlmflex. Den omfattar de 26 kommuner som ingår i region Stockholm och har dragits igång av stamnätsägaren Svenska kraftnät samt de två regionnätsägarna Ellevio och Vattenfall Eldistribution.

Både elanvändare och elproducenter kan delta och lämna bud på flexibilitet. För elanvändare handlar det om att avstå eller minska elförbrukning och för elproducenter gäller det att starta elproduktion.

Läs mer: Minuspriser på el – men inte troligt att kunderna får betalt

Köpare av flexibilitetsbuden är Ellevio och Vattenfall. När deras prognoser talar för att det kommer att bli brist på effekt kan de slå till på lagda bud.

”Vi har en utmaning som är här och nu”

Under vintern 2020/2021 ska Sthlmflex drivas som ett testprojekt. Förhoppningen hos de inblandade parterna är att verksamheten senare ska permanentas.

– Det är med viss glädje och viss nervositet som vi startar marknadsplatsen. Det är mycket vi ska lära oss och mycket som är otestat, sa Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät, när en digital invigning hölls av Sthlmflex den 1 december.

Han pekade på två orsaker till att Sthlmflex startas:

– Vi tror att det i framtiden kommer att behövas mer flexibilitet på elmarknaden. Då behöver vi lära oss mer om hur vi får in flexibilitet och kan dra nytta av den. Det är den ena delen. Den andra delen är att vi har en utmaning som är här och nu. Det gäller att möta behoven av att kunna ta ut el i Stockholmsregionen. Där är Sthlmflex en pusselbit, men inte hela lösningen.

Läs mer: Ellevio stoppar ny vindkraft i Värmland

Hittills har en handfull aktörer anslutit sig till handelsplatsen och tecknat avtal med marknadsoperatören Nodes. Men bakom aktörerna finns totalt 64 olika elanvändare som kan stå till tjänst med flexibilitet. Det handlar till exempel om hamnar, laddstationer och fastighetsägare.

”Resurserna blir inte instängda i respektive elnät”

Det finns redan andra handelsplatser för flexibilitet i Sverige, som har dragits igång inom ramen för EU-projektet Coordinet. De omfattar Uppsala, Gotland, Malmö och snart även Västernorrland.

Sthlmflex skiljer sig från de andra genom att två regionnätsägare ska koordinera sig med varandra. Ellevio och Vattenfall äger regionnät i olika typer av områden, Ellevio i city och Vattenfall i kranskommunerna, vilket gör att lastprofilerna skiljer sig åt. Eftersom effekttopparna inte inträffar exakt samtidigt kan de två bolagen nyttja varandras flexibilitetsresurser.

– Det innebär att resurserna inte blir instängda i respektive elnät. Resurser i vårt nät kan användas i Vattenfalls elnät och vice versa, säger Bengt Johansson, affärsutvecklare på Ellevio.

I praktiken görs det hela genom en tillfällig justering av regionnätsbolagens abonnemang hos Svenska kraftnät. Abonnemangen styr hur mycket effekt regionnätsbolagen får ta ut från stamnätet.

”Vill testa vad det innebär i praktiken”

Om det under en timme saknas 10 MW i Vattenfalls elnät kan bolaget köpa så mycket från Ellevios nätområde via Sthlmflex. Då sänks Ellevios abonnemang för den timmen med 10 MW medan Vattenfall får en lika stor höjning. Men det totala effektuttaget från stamnätet blir oförändrat.

– Det är på så sätt vi löser flytten. Men det är ett helt nytt test som vi inte har hört talas om har gjort någon annanstans. Så vi vill testa och förstå vad det innebär i praktiken, säger Bengt Johansson.

De elanvändare som i exemplet ovan har minskat eller väntat med elanvändning om totalt 10 MW i Ellevios nätområde får sedan betalt för sin flexibilitet av Vattenfall via Nodes.

”Vi sparar pengar till stockholmarna”

Totalt bedöms handelsplatsen och koordineringen mellan regionnätsbolagen leda till att mellan 100 och 160 MW frigörs.

– Det viktigaste är att vi frigör resurser och effekt och sparar pengar till stockholmarna genom att vi använder befintliga resurser bättre, sa energiminister Anders Ygeman om Sthlmflex under invigningen.

För dem som vill delta på handelsplatsen har en nedre gräns om 0,5 MW satts. Svenska kraftnät granskar anmälningar i en prekvalificeringsprocess. För den kommande vintern har möjligheten till anmälan stängts.

Linda Nohrstedt

Mer om: Elnät Elsystem

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt