”Vi lever i total ovisshet om biodrivmedlen”

2014-05-14 05:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Svensk biodrivmedelsproduktion kan skapa 15 000 arbetstillfällen, ge betydande minskningar av koldioxidutsläppen och förbättra handelsbalansen. Trots det fortsätter våra politiker att skapa osäkerhet som hindrar branschens utveckling, skriver Lena Bruce, vice vd Svebio.

Bilister, åkare, fordonstillverkare, mackägare, biodrivmedelsproducenter och andra intressenter har sedan 2009 väntat på att regeringen ska realisera sin politik för en fossiloberoende fordonsflotta. Men fortfarande, fem år efter att visionen formulerades, har den inte omsatts i konkret politik. Istället har osäkerheten och kortsiktigheten i politiken för biodrivmedel bara ökat.

Det senaste dråpslaget var när finansdepartementet den 10 april meddelade att den beslutade kvotplikten inte kan genomföras som planerat 1 maj. Med bara 20 dagars framförhållning ställde regeringen hela reformen i pausläge och ändrade igen spelreglerna för transportsektorn.

Kvotplikten är en av de största styrmedelsreformerna för transportsektorn i modern tid och har förberetts under tre års tid. Men nu skjuts den upp på obestämd tid, och branschen lever i total osäkerhet om de framtida villkoren.

Kvotplikten beslutades av riksdagen trots den samlade transportsektorns protester. Med nuvarande utformning leder den till att marknadsutvecklingen bromsas istället för att stimuleras. Det bekräftas av Energimyndighetens prognos, som visar att användningen av biodrivmedel kommer att minska 2014 och 2015 jämfört med 2013.

De beslut som tagits av riksdagen har redan lett till att Lantmännen och Preem, ledande inhemska producenter av biodrivmedel, har aviserat stora neddragningar av sin produktion. Bägge företag som kan producera biodrivmedel som ger över 90 procent klimatnytta relativt fossila drivmedel.

Branschens främsta kritik av de förändrade styrmedlen var att dessa saknar klimatstyrning och att de begränsar marknadstillväxten. Vår kritik har tyvärr bekräftats av händelseutvecklingen.

Även de högblandade och rena biodrivmedlen som E85, ED95, biogas och B100 drabbas hårt av osäkerheten. Tidigare utlovad skattebefrielse till och med 2019 är nu hotad och från och med 1 maj 2014 saknas EU-notifierade styrmedel även för dessa biodrivmedel.

Marknadens aktörer lever i total ovisshet om vad som gäller. E85-marknaden har dessutom undergrävts genom en negativ särbehandling av flexifuelbilarna när det gäller förmånsvärden.

Vilken annan industri skulle acceptera att bli behandlad på detta sätt? Skulle stålindustrin eller skogsindustrin acceptera att få sina skattevillkor eller tilldelning av utsläppsrätter ändrade med bara ett par veckors framförhållning?

Sverige har, trots de osäkra styrmedlen, skaffat sig en ledande position i Europa när det gäller att satsa på förnybara drivmedel och reducera koldioxidutsläppen från transportsektorn. Men Sveriges ledande position vilar på bräcklig grund och hotas nu av den politik som drivs av regering och riksdag.

Partierna måste ta tag i frågorna om hur transportsektorn ska ställas om för minskad klimatpåverkan. Vi måste få ett långsiktigt system som gynnar de mest klimat­smarta drivmedlen – en klimat- anpassad kvotplikt.

Riksdagen måste visa att en långsiktig miljöpolitik för transportsektorn, som kan leda till utvecklingen av en ny grön industri i Sverige, är viktigare än kortsiktiga skatteintäkter.

Lena Bruce
vice vd Svebio och talesperson Biodriv

Kvotplikten reglerar mängden biodrivmedel i bensin och diesel

Den nya lagen skulle träda i kraft 1 maj 2014 men regeringen har skjutit upp införandet som bland annat skulle reglerat inblandningen av hållbara biodrivmedel i bensin och i dieselbränsle. Inblandningen som sker i dag är på frivillig basis.

  • I bensin ska andelen hållbara biodrivmedel vara minst 4,8 volymprocent. Efter ytterligare ett år ska volymen uppgå till minst 7 volymprocent.
  • I dieselbränsle ska andelen hållbara biodrivmedel uppgå till minst 9,5 volymprocent varav minst 3,5 volymprocent ska uppfyllas med vissa särskilt anvisade biodrivmedel som kan anses ha extra fördelar.
  • Energiskatten för alla hållbara biodrivmedel som ingår i bensin eller dieselbränsle tas ut med belopp som motsvarar energiskatten för jämförbart fossilt drivmedel, omräknat efter energiinnehåll.
  • Den nuvarande skattebefrielsen för höginblandade och rena biodrivmedel som inte ingår i bensin eller dieselbränsle behålls även efter 2013.

Källa: Regeringen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt