”Skillnad på kort besök i oväsendet”

2013-02-16 07:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Det är oerhört riskfyllt och lättvindigt att säga att bullrig miljö är acceptabelt i bostadsområden, tycker akustikern Pontus Thorsson.

Det skulle vara positivt att kunna tillåta bostäder på de obebyggda områden som finns i närheten av till exempel hamnar och färjeterminaler, och varför inte också i närheten av industrier som ligger i attraktiva bostadslägen?

Men, man måste komma ihåg att dagens riktvärden för buller är baserade på studier av människors störning från olika ljudtyper, till exempel buller från trafik, vindkraftverk eller industri. Olika ljudkaraktär ger olika stark störning, och detta avspeglas också i riktvärdena.

Att då, som Staffan Michelson föreslår, så lättvindigt exploatera människors olika bullerkänslighet genom olika former av juridiska avtal är oerhört riskfyllt. Det är ett grovt förenklande av de psykoakustiska störningsmekanismerna och dessutom ett allvarligt underskattande av de långsiktiga konsekvenserna.

Som Staffan Michelson påstår är det en stor skillnad på reaktionen av en påtvingad eller självvald ljudmiljö. Att en ljudmiljö är självvald förutsätter dock att man enkelt kan ta sig bort från den vid behov.

Att köpa bostad är för många den största ekonomiska affär man gör under sin livstid. Har man köpt en bostad har man inte längre friheten att ta sig bort om man anser ljudmiljön undermålig. Vill någon annan köpa bostaden i ett så bullerutsatt läge? Hur påverkar detta upplevelsen av livssituationen?

Avgörandet om man skulle utstå en viss ljudmiljö vid en presumtiv bostad är heller inte enkelt. Det är mycket stor skillnad mellan upplevelsen av ljudmiljön vid några kortare besök, och den dagliga upplevelsen man får då man är bofast. Är då ljudmiljön självvald eller påtvingad?

Hur ska man som privatperson kunna avgöra om ljudmiljön är acceptabel för varje dag under resten av livet? Jag har arbetat med praktisk hantering av ljudstörningar i mer än femton år genom mätningar, intervjuer, enkäter etc och min samlade erfarenhet säger att ett sådant val inte är i linje med vad man brukar kalla fri vilja. Helt enkelt därför att man inte kan överblicka konsekvenserna.

Pontus Thorsson

Tekn dr i akustik, Chalmers

Mer om: Arkitektur Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt