”Lär av tyskarna att vässa industrin”

2015-03-02 10:55  
Johan Saks 1_PA Consulting Group

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Svensk tillverkningsindustri borde snegla åt Tyskland för att lära sig klara konkurrensen trots höga lönekostnader. Johan Saks listar de fem viktigaste åtgärderna.

Den tyska industrins andel av näringslivet är större än i Sverige. Höga löner är något som ofta innebär höga kostnader – men så behöver nödvändigtvis inte vara fallet. Den svenska industrin är framgångsrik, men den tyska lyckas än bättre. I Tyskland är den tekniska nivån hög samtidigt som den allmänna levnadsstandarden är god. Frågan är hur detta går till och vad Sverige kan lära?

De länder som i dag upprätthåller en hög teknisk nivå, med ansenliga importinkomster och hög levnadsstandard, har i många fall också en kvalificerad tillverkningsindustri. Tyskland är ett av de högkostnadsländer som i den globala konkurrensen står stadigt. När övriga Europa upplever stora motgångar tar tysk industri marknadsandelar inom flera sektorer. En möjlig förklaring är att den tyska industrin lyckats kombinera teknisk innovation med kostnadseffektiva lösningar.

Svensk industri är i många avseenden framgångsrik – men i jämförelse med Tyskland ligger vi efter. Det tyska arbetssättet, att med kommersiellt drivna utvecklingsavdelningar pressa ned kostnaderna, tjänar som en god förebild för Sverige.

I allmänhet kännetecknas framgångsrika företag av ett antal egenskaper. De har tydliga mål kring lönsamhet och de jobbar efter den metod som i nuläget bedöms vara den bästa. Verksamheten utvärderas och jämförs med andra ledande företag. Det finns en kostnadstransparens genom hela tillverkningskedjan och resultat nås genom en systematisk kunskapshantering. Företagen inför system och metoder i världsklass och de använder experter inom kostnadsledarskap för att stödja arbetet.

Genom att kombinera innovation och kostnadsledarskap har tyska företag över tid lyckats sänka produktionskostnaderna. Som allra tydligast märks detta inom bil- och elektronikindustrin. Nya modeller med bättre prestanda och fler funktioner lanseras till lägre pris än föregående. Nya Volkswagen Passat, en bilmodell fullmatad med ny teknik och utökade funktioner, säljs nu till ett lägre pris än dess föregångare.

Svenska företag har på liknande sätt möjlighet att fortsatt vara konkurrenskraftiga inom industrigrenar med höga kostnader och priser. För att klara av detta behövs flera åtgärder:

•Systematisk kostnadsanalys av alla existerande och nya produkter.

•Etablering av tvärfunktionella team där inköps- och utvecklingsavdelningen delar processer, mål och incitamentsystem.

•Inköpsstrategier som prioriterar partnerskap och fleråriga kontrakt samt vinstdelning av effekter från gemensamma förbättringsprogram med leverantörer.

•Etablering av en kommersiell kultur med god förståelse för kostnadsdrivare inom organisationen.

•Rekrytering av fler experter med gedigen kompetens inom kostnadsledarskap och kostnadsanalys.

I dag är det inte mycket som skiljer olika länders produktion åt. Produktionsanläggningarna och maskininvesteringarna är likvärdiga. Det som varierar är material- och personalkostnader. I modern tillverkning är i många fall personalkostnaden uppåt 30 procent av total produktkostnad.

Det som istället är viktigt är en kostnadseffektiv design som gör att produktionskostnaden går ner. För att lyckas krävs att alla delar av företaget drar sitt strå till stacken. Marknad, försäljning, produktutveckling, produktion och inköp måste alla vara delaktiga. Därutöver krävs en omfattande kulturförändring. Organisationen av många företags utvecklings- och inköpsavdelningar måste förändras i grunden, en omställning som kan ta flera år.

Många svenska industriföretag har funnits i mer än ett sekel, intresset av att bibehålla sin marknadsledande roll borde vara närmast självklar. Det borde därmed inte råda någon tvekan om att ett förändringsarbete är nödvändigt. Med ett mer målinriktat arbete skulle industrin kunna bidra till att säkra Sveriges framtid – och erbjuda betydligt fler arbetstillfällen än vad som är fallet i dag.

Johan Saks, Industry specialist på PA Consulting Group i Sverige

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt