"Gynna hembrännarna"

2011-04-13 06:00  
I dag kan den som producerar sin egen el i form av till exempel solceller och vindkraftverk direkt kvitta sin produktion mot den egna konsumtionen utan skattepålägg om den el som produceras används direkt. Men elproducenten kanske varken kan eller vill köra sin tvättmaskin, torkanläggning eller verksamhet just när solen lyser mitt på dagen och ifall elen tas ut vid ett senare tillfälle beläggs den (som vanligt) med moms, energiskatt och elcertifikatavgift, skriver debattörerna. Foto: Bengt Stridh, Scanpix

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Den som producerar sin egen el måste få större fördelar. Man kanske inte vill köra sin tvättmaskin just när solen lyser mitt på dagen och ifall elen tas ut på kvällen tas det ut skatt. Småskaliga elproducenter borde få lagra el för eget bruk i elnätet under en månad, föreslår företrädare för LRF, Svensk Energi, Företagarna, Svensk solenergi, med flera.

<p>Den kalla vintern och de höga elpriserna har återigen kastat ljus över produktionen av el och elbolagens nätavgifter. Elkonsumenterna känner sig maktlösa och frustrerade då alternativen är begränsade. Regeringen och näringsdepartementet säger sig arbeta intensivt med frågan men än så länge har resultatet varit magert. </p> <p>Det finns dock en fråga som skulle öka många elkunders möjligheter att påverka sina egna elkostnader. Regelsystemet för den egenproducerade elen behöver förenklas och incitamentet för att själv producera sin el måste öka. </p> <p>Ett förslag som nu ligger för beredning hos näringsdepartementet är nettodebitering. Det skulle leda till lägre elpris för aktiva och energimedvetna kunder. Därutöver skulle fler producenter förbättra elmarknadens funktion.</p> <p>I dag kan den som producerar sin egen el i form av till exempel solceller och vindkraftverk direkt kvitta sin produktion mot den egna konsumtionen utan skattepålägg om den el som produceras används direkt. Men elproducenten kanske varken kan eller vill köra sin tvättmaskin, torkanläggning eller verksamhet just när solen lyser mitt på dagen och ifall elen tas ut vid ett senare tillfälle beläggs den (som vanligt) med moms, energiskatt och elcertifikatavgift. Detta innebär att lönsamheten för en elproducent blir ingen eller liten. Systemet stimulerar helt enkelt inte miljövänlig, småskaligt egenproducerad el.</p> <p>Vårt förslag om nettodebitering innebär att småskaliga elproducenter tillåts lagra egenproducerad el i elnätet under en månad. Under den månaden kan den elen användas för egen konsumtion utan pålagor. När den egenproducerade elen är slut kan kunden köpa el av sitt elhandelsbolag, då med sedvanliga skatter och avgifter. På så sätt skapas utrymme att själv påverka sina elkostnader genom egna investeringar, något som skulle gynna tillväxten på flera plan. </p> <p>Nettodebitering skapar dessutom förutsättningar för miljövänlig elproduktion, aktiva och miljömedvetna elkunder och en flexiblare elmarknad. En ökad småskalig elproduktion minskar också utsattheten vid kriser som till exempel stormar.</p> <p>Elnätsföretagen ställer sig positiva till denna utveckling, trots den administrativa utmaning de ställs inför med en ny typ av abonnemang med avräkning mellan produktion och konsumtion. Detta är ett enkelt och samhällsekonomiskt rimligt förslag jämfört med alternativet - att varje liten elproducent själv försöker sälja sin egen el.</p> <p>Nettodebitering är redan etablerad i Danmark och ligger i linje med den vision som de nordiska regeringarna har om en nordisk slutkundsmarknad 2015. </p> <p>Frågan ligger nu på Maud Olofssons och näringsdepartementets bord. Nettodebitering förordades av en enig statlig utredning redan 2008, men tre år senare har inget konkret hänt. </p> <p>Vi hoppas att detta förslag kan bidra till lösningen och efterlyser politisk vilja och handlingskraft då det bara finns vinnare i frågan.

Christer Söderberg, ordförande SERO

Stig Högberg, ledamot LRFs förbundsstyrelse

Christina Linderholm, tf. vd Företagarna

Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi

Anders Richert, enhetschef Nät, Handel & Försäljning Svensk Energi

Bengt Stridh, privat solelproducent

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt