”Försvaret blåser Sverige på vindkraften”

2012-01-15 06:41  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det svenska försvaret ska försvara landet som det är, inte ett Sverige utan vindkraftverk från förr. Därför finns det starka betänkligheter mot att försvaret ska få diktera villkoren för utbyggnaden av vindkraft, skriver Gunnar Fredrikson, Svensk Vindenergi och Staffan Engström, konsult.

Under förra året bestämde försvaret att motsätta sig utbyggnad av vindkraftverk i anslutning till de tio flygfält som försvaret fortfarande använder, en yta som sammanlagt motsvarar Danmark. Sedan den första häpnaden lagt sig beslöt regeringen att låta Försvarets forskningsinstitut, FOI, utreda hur det kan komma sig att det behövs så stora vindkraftsfria områden i Sverige, när våra grannländer tycks kunna försvara sig ändå.

FOI har nu kommit med sin rapport, och bekräftar att de svenska stoppområdena inte har någon motsvarighet i våra grannländer, men lyckas inte leverera någon förklaring till varför det är så. FOI konstaterar att flygsäkerheten klaras med hinderfria områden omkring flygplatserna enligt de internationella ICAO-reglerna. Det svenska försvarets ”Regler för militär luftfart”, RML, överensstämmer i stort med dessa. Det innebär att omkring 200 kvadratkilometer går bort för varje större flygplats, civil som militär. Detta har vi inga invändningar emot.

Men försvaret vill avsätta ytterligare 39 000 kvadratkilometer till stoppområden för vindkraftverk. Höga master bryr de sig inte om, trots att de är fler och upp till dubbelt så höga.

Vad ska man då ha stoppområdena till? Jo, de behöver "öva taktisk lågflygning i samband med start och landning", på 30 meters höjd och i 1 000 kilometer per timme. Detta citat är hämtat från ett yttrande från försvaret nyligen, och alltså ingen nidbild. Man kan ställa sig frågande till påståendet av flera skäl.

Ett skäl är att flygverksamheten vid såväl civila som militära flygfält regleras av tillstånd enligt miljöbalken. För de militära fälten föreskrivs inflygning på 400 meters höjd och trafikvarv på likaledes 400 meters höjd. För några fält medges i undantagsfall flygning på 200 meters höjd, för att i måttligt dåligt väder kunna flyga under moln. Förutom att detta är ett normalt och säkerhetsmässigt lämpligt sätt att flyga, så gör hänsyn till flygbuller att dessa restriktioner är nödvändiga.

För att bullret från ett JAS-plan ska klara den gräns som satts för bullerisolering, 90 decibel, krävs att flygplanet har stigit till 900 meters höjd. Detta utesluter taktisk lågflygning i samband med start och landning inom bebyggda områden, i praktiken samtliga flygplatser utom Vidsel och Jokkmokk. Lågflygning kan också praktiseras till havs och över större sjöar.

FOI beskriver i sin rapport regelverket omkring den militära luftfarten, allt utom tillstånden enligt miljöbalken, trots påpekande. Vi frågar oss varför?

Ett av de argument som FOI för fram är att Sverige som alliansfritt land behöver stora övningsområden. Försvarets grundutbildning av flygförare till stridsflygplan omfattar omkring tio piloter om året (det civila trafikflyget utbildar som jämförelse 340 piloter om året). Motiverar dessa tio piloter ett område stort som Danmark? I senaste försvarsbeslutet förutses att den svenska grundutbildningen flyttar ut när nuvarande skolflygplan SK60 försvinner 2017. Med så liten volym blir det oekonomiskt med en egen organisation.

Men det avgörande argumentet för att ifrågasätta Försvarets agerande är ett annat.

Ska det försvara ett Sverige som det ser ut idag, där vindkraftverk har börjat bli vanliga, liksom i den övriga världen? Eller ska det försvara något annat land, som ser ut som Sverige gjorde förr? Om det skulle vara så att försvarets taktiska uppträdande inte passar i dagens landskap – vad har då försvaret för nytta av att öva i det? Det finns starka principiella och praktiska betänkligheter mot att försvaret ska få diktera villkoren för utbyggnaden av vindkraft.

Försvarets vindkraftsstopp är en politisk fråga, som måste avgöras av politikerna.

Tillstånden för vindkraftverk ges i första hand av länsstyrelser och kommuner. Dessa har i ökande grad börjat ifrågasätta försvarets yttranden. Flera ärenden väntar dessutom hos regeringen. Nu är det dags för regeringen att tala om vad det är som gäller.

Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi

Staffan Engström, Ägir konsult

Mer om: Debatt Innovation

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt