”En elbil kan vara både grå och grön”

2018-11-07 11:12  
Simon Davidsson, forskare, fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola. Foto: Christian Löwhagen

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. En elbil som bara används sporadiskt, som inte ersätter fossila transporter, kan vara sämre för miljön, medan en elbil som ersätter en fossilbil med hög användning kan leda till stora miljövinster, skriver Simon Davidsson Kurland, Chalmers.

Debatten om huruvida elbilar är bra eller dåliga för klimatet verkar bli allt mer polariserad.

Här i Ny teknik redovisades nyligen resultat från en konsultrapport som hävdade att en elbil som tillverkas och drivs med el från kol kommer leda till större klimatpåverkan än till exempel en bränslesnål dieselbil. Artikeln möttes av kritik från Mattias Goldmann som påpekade att varken all el som laddar elbilar eller dagens bil- och batteriproduktion sannolikt är helt baserad på kolkraft.

Den här debatten som till stor del kretsar kring hur klimatbelastningen av el ska bedömas är till viss del intressant men frågan är hur den egentligen hjälper oss mot en lösning på klimatfrågan.

Diskussionen om hur mycket koldioxid som tillverkningen av litiumjonbatterier till elbilar ger upphov till har pågått inom vetenskapliga kretsar en längre tid. Förra året släppte Svenska miljöinstitutet (IVL) en metastudie där de utifrån den ganska fascinerande spridningen av uppskattningar i vetenskapliga studier slog fast att tillverkningen av ett kWh batteri ger upphov till 150-200 kg koldioxidekvivalenter.

När rapporten presenterades i Ny Teknik åtföljdes den även av en uppskattning att man skulle behöva köra en bensin- eller dieselbil i upp till åtta år för att orsaka utsläpp motsvarande tillverkningen av ett stort elbilsbatteri. En sådan uppskattning är dock starkt beroende av antal körda mil och de faktiska koldioxidutsläppen relaterade till batteritillverkningen är fortfarande osäkra.

En användbar slutsats utifrån denna diskussion är dock att en elbil som inte används så mycket och inte medför en betydande minskning av fossila transporter kan vara sämre för miljön, medan en elbil som ersätter en fossilbil med hög användning kan leda till stora miljövinster. Sedan kommer förhoppningsvis andelen koldioxidsnål el att öka i takt med att elbilarna blir fler, troligtvis oavsett om batteritillverkarna skriver i sin miljöredovisning att de använder 100 procent förnybar el eller inte. Detta kommer att göra både användningen och tillverkningen av elbilar mer miljövänliga.

Om vi lyfter blicken lite och ser vilka utmaningar vi står inför är de allra flesta i dag överens om att vi behöver ställa om till ett mer hållbart energisystem och en elektrifiering av fordonsflottan ser ut att bli en viktig del i detta. Att bryta oljeberoendet i transportsektorn är önskvärt både för klimatet, folkhälsan och för långsiktig energisäkerhet.

Nya dieselbilar tar oss inte närmre ett hållbart energisystem även om de i vissa reella fall eller teoretiska sätt att räkna, kan förefalla vara mer klimatsmarta än en elbil. Därför kommer elbilar, även om de ibland kan förefalla vara mer grå än gröna, onekligen behövas i framtiden.

Sen kanske vi inte behöver äga varsin, vilket är en annan diskussion vi kan ha i framtiden.

Simon Davidsson Kurland

Postdoktoral forskare, Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt