”Digitalisera mera i sjukvården – för patienternas skull”

2020-07-01 11:21  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Anonymiserad patientdata, sammanhållen journalföring och informationsdelning – nu behöver förslagen för digitalisering av hälso- och sjukvården omsättas i praktiken, skriver Johan Hultberg och Nicklas Sandström, Moderaterna.

Vi befinner oss mitt i den största kris som vårt samhälle har genomlidit på mycket länge. Pandemin innebär en kraftig inbromsning i den svenska ekonomin liksom i världsekonomin i stort. Men först och främst är pandemin en hälsokris.

Bara i Sverige har fler än 5 000 personer dött i covid-19. Vården är satt under extrem press men har visat upp en imponerande förmåga att ställa om till en ny extraordinär vardag. Inte minst har den digitala omställningen av vården accelererats under coronakrisen. Inget ont som inte har något gott med sig.

Digitaliseringen skapar nämligen fantastiska möjligheter för hälso- och sjukvården till gagn för både personal och patienter. Nu sker det stora genombrottet för digitala vårdmöten.

I ärlighetens namn har vården varit långsam med att anamma digitala lösningar och arbetssätt samtidigt som privata aktörer som utvecklat och introducerat digitala vårdmöten mötts av motstånd och misstänksamhet.

För att utveckla vården framåt genom att intensifiera digitaliseringen av hälso- och sjukvården behövs mer samarbete där också privata aktörers vilja att bidra välkomnas. Ersättningssystem behöver ses över och ledarskapet på särskilt nationell nivå förstärkas.

Från Moderaternas sida har vi identifierat många konkreta hinder för digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Hinder som bland annat består av en föråldrad lagstiftning kring hur patientinformation får delas och användas.

Därför har vi lagt en lång rad förslag till förändringar. Flera av dessa förslag har nu också en enig riksdag ställt sig bakom, vilket förhoppningsvis kan förmå regeringen att skyndsamt agera.

Bland annat har riksdagen ställt sig bakom vårt förslag om att dagens krav på aktivt samtycke bör ändras så att en patient i stället antas samtycka till att vårdgivare får ta del av patientinformation. Riksdagen har också ställt sig bakom att se över behovet av andra förändringar i lagstiftningen i syfte att skapa goda möjligheter till sammanhållen journalföring och informationsdelning både inom hälso- och sjukvården men också mellan regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst.

Ett annat moderat förslag som riksdagen ställt sig bakom handlar om att se över möjligheten att klassificera olika typer av vårdinformation. Detta i syfte att till exempel kunna skilja mellan integritetskänslig information och annan information som med fördel kan tillgängliggöras för forskning och utveckling av olika tekniska lösningar och applikationer.

Den information och data som genereras inom vården är en guldgruva för utveckling. En fantastisk tillgång som vi behöver ta tillvara för att göra vården säkrare, mer tillgänglig och inte minst för att utveckla det förebyggande arbetet.

Vi vet att väldigt mycket av den sjukdom och ohälsa som vården lägger stora resurser på att behandla hade kunnat förebyggas. Med hjälp av digital teknik är vi övertygade om att det förebyggande arbetet hade kunnat ta ett sjumilakliv framåt liksom att vården mycket tidigare hade kunnat upptäcka och behandla sjukdom.

Genom att analysera anonymiserad patientdata kan exempelvis riskfaktorer identifieras och beslutsstöd utvecklas. Men också för detta sätter dagens patientdatalag käppar i hjulet.

Den pågående coronapandemin har fått många att inse vikten av att höja tempot i digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Denna insikt behöver nu omsättas i handling. Ökad digitalisering av hälso- och sjukvården sker nämligen inte av sig själv, utan kräver rätt förutsättningar i form av allt från lagstiftning till organisation samt inte minst ett starkt politiskt ledarskap.

Sverige har som vision att till 2025 bli bäst i världen på e-hälsa. Ska den visionen kunna bli verklighet måste regeringen agera. En bra början för regeringen hade varit att presentera lagförslag i enlighet med vad vi moderater har föreslagit. Vi behöver digitalisera mera – för patienternas skull.

Johan Hultberg, riksdagsledamot (M) i socialutskottet

Nicklas Sandström, oppositionsråd (M) Region Västerbotten

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt