”Därför bör S stå upp för kärnkraftens självklara roll”

2021-01-25 14:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Regeringen är påfallande passiv i energipolitiken. Det borde vara självklart att stå upp för kärnkraftens roll i det svenska elsystemet, skriver Lars Hjälmered och Lotta Olsson, båda M.

I sin debattartikel pekar Patrik Engström och Monica Haider, båda S, helt riktigt på en önskad omställning från fossila bränslen till el och vad det kan betyda för företag och jobb. Däremot delar vi inte att alla beslut är fattade för att Sverige ska klara våra mål för ekonomi och miljö. Tvärtom krävs krafttag för att vårt elsystem ska fungera

Vårt välfärdssamhälle är beroende av vår starka exportindustri. Bilar, lastbilar, stål, skogsprodukter och annat ger jobb och stora intäkter till Sverige. Konkurrensen för svenska företag är stenhård. Transport, kompetens och handelsregler är avgörande liksom att vi har en trygg elförsörjning.

Många företag i Sverige använder väldigt mycket el. För dem måste elen alltid finnas där, de totala kostnader man betalar får inte vara högre än för konkurrenter och priserna får inte heller skifta alltför kraftigt.

Sverige har länge haft ett bra elsystem. Vi har haft en hög leveranssäkerhet och låga kostnader. Detta utmanas nu. Sverige har haft tre elkriser inom loppet att ett drygt år. Marginalerna minskar dessutom efter att Socialdemokraterna i riksdagen röstade för att stänga Ringhals 1.

Allt fler företag väcker också rimligt oro för stora prisförändringar som är svåra att parerar för exempelvis processindustrier. Det tar alltför lång tid att bygga nya elnät och ny elproduktion. Det finns behov av att utveckla såväl elnätsreglering som elmarknadsmodell. Till det ska läggas att Sverige har EU:s lägsta utsläpp från elproduktionen som en följd av vår kombination av kärnkraft, vattenkraft och ny, förnybar energi som vindkraft. Det är viktigt att vi inte tappar denna fördel.

Vår vision är att Sverige ska ha en kraftig ekonomisk utveckling med nya företagsetableringar som vi kombinerar med en grön omställning. Vi ser en ökad elanvändning i framförallt industrin och transportsektorn som vägen för att nå målet.

Olyckligtvis är regeringen påfallande passiv i energipolitiken. Efter de tre elkriserna har vi genom riksdagen tvingat fram en utvärdering för att Sverige ska stå redo inför kommande prövningar. Socialdemokraterna valde att se till att stänga Ringhals 1 utan att ha ett alternativ på plats.

Regeringen har inte mött vårt krav på en elnätsutredning och inte heller agerat för att utveckla elmarknadsmodellen. Vi betvivlar inte Engström och Haiders vilja eller ambition. Däremot krävs mer än vackra ord om vi menar allvar med att säkra och utveckla den svenska industrin.

Vi tänker fortsätta att lägga fram förslag i riksdagen för att se till att industrin och övriga delar av näringslivet också fortsatt får en trygg elförsörjning. Ett första steg tar vi i närtid då riksdagen ska bestämma om Sverige ska använda alla fossilfria kraftslag eller bara de förnybara. Alltså i praktiken om det politiska målet ska vara avvecklad kärnkraft eller inte.

Med den bakgrund i industrin som Haider och Engström har borde det ju vara självklart för dem att stötta Moderaternas linje att stå upp för kärnkraftens självklara roll i det svenska elsystemet.

 

Lars Hjälmered, riksdagsledamot (M), energipolitisk talesperson, ordförande näringsutskottet

Lotta Olsson, riksdagsledamot (M), ledamot näringsutskottet

 

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt