Utveckla kompetenser för digitalt arbetsliv

2015-11-25 09:43  

AUTOMATIONSNÄSTET. Samhället i stort, företagen och arbetslivet påverkas av digitaliseringen. Den ställer helt nya krav på kompetenser. Behoven förändras snabbt och ingen utbildning lär räcka ett helt yrkesliv.

”Ett råd till arbetsgivare är att avsätta mer tid för medarbetarnas kompetensutveckling”, menar Malin Rosqvist, forskningssamordnare för projektet Prompt vid Mälardalens högskola, som är en utbildningssatsning för mjukvaruutvecklare till svensk industri.

Experterna i automationsnästet ger råd om hur kompetensfrågan kan tacklas.

De svarande är:

  • Ylva Wretås, strateg arbetsmarknad och kompetensförsörjning, Västerås stad.
  • Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan.
  • Malin Rosqvist, forskningssamordnare Mälardalens högskola, projektet Prompt.

 

1. Vilka kompetenser kommer att vara viktigast i framtidens digitaliserade värld?

Ylva Wretås: I flera rapporter ser vi att kompetensbehovet förändrar sig mycket snabbare framöver. Vi som arbetar behöver klara av att hantera och även nyttja och skapa värde utifrån flexibilitet och samverkansförmåga – det vill säga interaktion med människor. Till det krävs det specifik kompetens att samverka med den digitala världen och nyttja det digitaliserade arbetslivet.

Malin Rosqvist: När framtidens produkter och tjänster blir sammankopplade och alltmer komplexa räcker det inte att vara expert i sin egen nisch. Man måste utveckla sitt systemtänkande och ha god förståelse för hur den egna expertisen passar in i helheten. Vårt projekt Prompt utvecklar hög­skolekurser på avancerad nivå för yrkesverksamma. Målet är att erbjuda kompetensutveckling på rätt nivå. Vi utgår från att kompetensen att snabbt ­integrera ny kunskap i en organisation kommer att vara avgörande.

Thomas Persson: Yrkeshögskoleutbildningar svarar upp mot den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Vi ser en ökad bredd men även specialisering av yrkeshögskoleutbildningar till följd av digitaliseringen och den utvecklingen tror vi kommer att fortsätta. Det behövs olika typer av kompetenser, alltifrån de som kan hantera den senaste tekniken, till de som kan utveckla nya produkter och tjänster men också nya affärskoncept. Kompetens behövs för att kunna realisera vinsterna med digitaliseringen.

 

2. Hur kan näringsliv, akademi och samhälle samverka för att definiera och fylla ­behovet av rätt arbetskraft?

Ylva Wretås: Vårt utbildningssystem behöver ändras, så att det klarar det ökande kravet på flexibilitet. Jag tror att vi kommer att se fler modeller där utbildning och arbete varvas i högre grad, där vi ser kortare, mer arbetslivsanpassade, utbildningar. En utbildningsform jag tror på är Yrkeshög­skolan, där näringslivet tar ett stort ansvar för definierandet och genomförandet av utbildningar. Vi behöver även främja individmobilitet mellan de olika sektorerna.

Malin Rosqvist: Företagen behöver tala om för akademin vilket kompetensbehov de har på kort och lång sikt. Akademin behöver förmedla hur forsknings­fronten rör sig, vilka möjligheter som öppnar sig och vad detta kan leda till. Samhällsaktörer ­behöver skapa förutsättningar för ett livslångt ­lärande. Alla parter behöver lyssna på varandra och hitta tid för kompetensutveckling. Kompetens är ett gemensamt ansvar och en färskvara. Ingen av oss är färdigutbildad för att klara ett helt yrkesliv.

Thomas Persson: Den samverkan pågår redan i Yrkeshög­skolans utbildningar. YH-utbildningarna skapas utifrån arbetslivets behov av kompetens och drivs i samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Samarbetet omfattar innehåll, medfinansiering och arbetsplatsförlagt lärande. Det som krävs är att arbetslivet går samman och engagerar sig i utbildningarna. Därmed säkerställs att utbildningarna utformas efter de behov som arbetslivet efterfrågar och att ”rätt” utbildad arbetskraft kommer ut i arbetslivet.

 

3. Vilka råd kan du ge till alla som vill veta mer om dessa utmaningar och möjligheter?

Ylva Wretås: Jag tror att vi var och en behöver vara nyfikna och framför allt se möjligheterna. Frågan diskuteras i många sammanhang. Detta är inte något vi har framför oss, det är något som pågår just nu och just här! Vi behöver nyttja det faktum att vi i Sverige redan är ledande inom digitalisering och skapa värde av detta. Så mitt råd lyder nog: Var aktiv, delta i diskussionen och agera med nyfikenhet.

Malin Rosqvist: Kompetensutveckling är sällan en ”quick fix”, utan bör planeras långsiktigt utifrån organisationens strategier. Ett råd till arbetsgivare är att avsätta mer tid för medarbetarnas kompetens­utveckling, och att planera den på längre sikt. Att samarbeta med akademin ger möjlighet att testa olika utvecklingsmöjligheter och att tidigt identifiera nya trender. Att delta i bransch- och intresseföreningar är också ett bra sätt att hålla sig informerad om branschgemensamma problem och lösningar.

Thomas Persson: Engagera er i en YH-utbildning. Gå in i en befintlig YH-utbildning. Kontakta utbildnings­anordnaren och fråga hur ni kan engagera er. Om ni inte hittar vad ni söker, skapa en ny YH-­utbildning. Gå ihop ett antal företag med liknande rekryteringsbehov och ett anställningsperspektiv på 3–5 år. Välj ut en utbildningsanordnare som kan hjälpa er att ta fram, ansöka om och driva utbildningen.

 

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev om automation!

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL