Digitalisering

SIS-chefen talar ut om Microsofts kupp

Lars Flink
Lars Flink

Svenska standardinstitutet SIS har kritiserats för sitt sätt att hantera proceduren kring Microsofts dokumentformat OOXML.<br></br>Lars Flink som är vd för SIS anser att ärendet hanterats korrekt men är samtidigt beredd att undersöka om det finns behov av nya regler.

Publicerad

När den arbetsgrupp, med tolv medlemmar, hos SIS skulle gå till omröstning om att säga ja eller nej till att föreslå Microsofts dokumentförslag OOXML som en internationell ISO-standard dök plötsligt 23 nya medlemmar upp.
Ett flertal av dessa anslöt sig till gruppen på uppmaning av Microsoft. Den resulterade i ett ja till det standardförslag som den ursprungliga gruppen med stor sannolikhet sagt nej till.
- Är det verkligen möjligt att gå med i en sådan här arbetsgrupp under gruppens sista möte enbart för att rösta?
- Ja, sådana är reglerna. Vi vill att så många som möjligt av dem som är intresserade ska få vara med, säger Lars Flink som är vd för SIS.
- Kan SIS riva upp det beslut som röstades igenom?
- Det enda som skulle kunna riva upp beslutet är om något formellt fel begåtts. Om något i processen inte varit korrekt. Om det är aktuellt nu är en hypotetisk fråga som jag avstår från att besvara.
- Med bakgrund till det som nu hänt, anser du att det behövs nya regler för deltagande?
- Jag kan inte svara på den frågan. Vi driver omkring 450 sådana här kommittéer och fastställer omkring 1 500 standarder per år. Det är mycket ovanligt att en fråga går till omröstning och i de flesta fall har grupperna inget att invända mot att det kommer nya medlemmar även om det ska vara en omröstning.
Det som hänt nu är ett specialfall som kan ge anledning till om det finns behov av nya regler, säger Lars Flink.
- Kan det inte vara lämpligt att de som ska rösta har varit med i hela processen från början?
- Även om en arbetsgrupp lagt ner mycket arbete på en fråga så måste det vara möjligt även för andra att ha synpunkter på det gruppen kommit fram till, säger Lars Flink.
- SIS har kritiserats hårt för sina regler om gruppdeltagande. Anser du att ni har handlat rätt?
- Vi har agerat utifrån de regler som vi har, säger Lars Flink.
- Vad anser du om Microsofts agerande?
- Jag vet inte hur de agerat och vill inte kommentera utifrån vad som refererats i media, säger Lars Flink.