Populärteknik

Så blir du av med fukten i krypgrunden

Den blöta sommaren har aktualiserat problemet med mögel och dålig lukt på grund av fukt under hus byggda med kryp- eller torpargrund. Ny Tekniks alerta läsare har emellertid bot mot problemet. <br></br>I detta och nästa nummer kommer en rad råd av skilda slag.

Publicerad