Digitalisering

Professorn: Mycket är av godo i budgeten

Pontus Braunerhjelm.
Pontus Braunerhjelm.

Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi och vd för Entreprenörskapsforum, tycker att mycket i regeringens budgetförslag är av godo för ett innovativt Sverige.

Publicerad

Han gillar bland annat regelförenklingarna för företagare, investeraravdragen, införandet av en miljöteknikfond och sänkta egenavgifter.

- Men regeringen är inne i en lärprocess. Det är inte helt enkelt att driva en innovationspolitik när en sådan inte funnits tidigare, säger han i ett pressmeddelande.

Nu anser han att det krävs ett innovationspolitiskt ramverk som både bygger upp kunskap och sprider kunskaperna så att de kommer till nytta i samhället.

- Konkret handlar det bland annat om att stärka grundutbildningen, höja dess kvalitet och göra den mer relevant, samt att stimulera tekniköverföring, konkurrens och frihandel, stimulera kluster och bygga ut infrastrukturen, säger han.