Samhälle

Miljöorganisation kräver att oljebolagens reklam ska ha ”tobaksvarning”

I Storbritannien vill miljöorganisationen Client Earth att företag i oljebranschen ska tvingas att ha varningstexter på sin reklam. Detta som ett svar på att bolagen profilerar sina miljösatsningar och ägnar sig åt ”greenwashing”.

Publicerad

Organisationen Client Earth samlar in pengar och arbetar för att ta vad de uppfattar som miljöbrottslingar till domstol. Det kan vara både regeringar och företag som blir föremål för organisationens granskningar. Nu har Client Earth i Storbritannien siktat in sig på oljebolag.

Organisationen hävdar att oljebolagens reklam ljuger genom att företagen profilerar sina miljösatsningar.

I Storbritannien har Client Earth specifikt riktat in sig på BP som de anser frekvent saluför sig själva som en del av klimatlösningen, detta trots att 96 procent av bolagets årliga satsningar i själva verket läggs på olje- och gasprojekt. Till detta är BP en av de största utsläpparna.

– BP lägger miljoner på en annonskampanj som ska ge intryck av att de rusar mot det förnybara, att bolagets gas är renare och att den utgör en del av klimatlösningen, säger klimatadvokaten Sophie Marjanac till Engineering and Technology.

Organisationen: BP lägger småbelopp på att bekämpa klimatkrisen

Enligt deras egna siffror lägger BP årligen mindre än fyra pund per hundralapp på investeringar med låga koldioxidutsläpp. Resten driver på klimatkrisen, säger hon.

Sophie Marjanac och hennes organisation ser stora likheter mellan oljeföretagen och tobaksindustrin – båda är medvetna om de risker som deras produkter medför samtidigt som man använder missvisande marknadsföring.

Därför har Client Earth nu vänt sig till brittiska myndigheter med kravet att reklam från oljebolagen ska tvingas ha en varningstext, i likhet med tobaksreklam och tobaksprodukter.

I BP:s fall skulle konsumenterna informeras om att oljejättens påståenden om de befinner sig i en snabb övergång till ren energi är missvisande. Client Earth lutar sig mot OECD:s riktlinjer kring uppförandekoder.

BP svarar: Vi stödjer ett snabbt teknikskifte

Men i ett uttalande slår BP ifrån sig att deras reklam skulle vara vilseledande.

”BP har tydligt sagt att världen befinner sig på en ohållbar väg och måste göra mer för att minska utsläppen. Vi stödjer ett snabbt teknikskifte av världens energisystem”, skriver oljebolaget.

BP är förvisso känd som en producent av olja och gas, men BP hävdar att de också har ett stort engagemang i att röra sig framåt mot en värld med låga koldioxidutsläpp.

”Så ett av syftena med den här annonskampanjen är att folk får höra om några av de möjligheter som vi ser kring att göra detta, exempelvis inom vind, sol och laddning av elfordon såväl som naturgas och avancerade bränslen”, skriver BP.