Innovation

Metallers bidrag till antibiotikaresistens ska undersökas

Joakim Larsson.
Joakim Larsson.

Projektet om antibiotikaresistens ska kartlägga hur biocider och metaller kan bidra till att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Bland annat ska forskarna undersöka om båtskrov och reningsverk kan vara riskmiljöer för resistensutveckling.

Publicerad

Biocider är ämnen som kan döda levande organismer. I till exempel desinfektionsmedel används biocider för att slå ut bakterier.

- Att användning av antibiotika kan stimulera antibiotikaresistens vet vi ganska väl, men även andra kemikalier kan stimulera antibiotikaresistens, till exempel biocider och metaller, säger Joakim Larsson vid Göteborgs universitet.

Det är bland annat koppar, kvicksilver, arsenik, silver och parabener som forskarna ska studera. Flera olika miljöer, till exempel jordar, båtskrov, reningsverk, matförpackningar och sjukhuslokaler, ska kartläggas för att man ska se var bakterier är mest benägna att utveckla antibiotikaresistens.

Forskarna hoppas också kunna avgöra vilka halter av biocider och metaller som krävs för att bakterier ska utveckla resistens mot antibiotika.

- Man har väldigt liten kunskap om vilka koncentrationer av biocider och metaller som krävs, och det är viktigt för riskbedömningen, säger Joakim Larsson.

Bakterier har en förmåga att sprida en del av sin DNA-sträng, plasmider, till varandra. Forskarna vill studera om plasmiderna kan flytta sig från ofarliga bakterier till sjukdomsframkallande bakterier.

- Det kan vara så att användningen av biocider ökar flödet av resistensgener till sjukdomsframkallande bakterier. De allra flesta antibiotikaresistensgener i sjukdomsframkallande bakterier fanns inte där för 70 år sedan. Dels har bakterierna muterat, dels har de tagit upp en massa resistensgener från ofarliga bakterier, säger Joakim Larsson.

Användning, överanvändning och felanvändning av antibiotika är troligen den största orsaken till att bakterier utvecklar antibiotikaresistens.

- Men om det här kan vara en bidragande orsak och vi kan bidra till att bromsa utvecklingen så tycker jag att det är ett väldigt viktigt bidrag. Förhoppningen är att få ett underlag för att vidta lämpliga åtgärder, säger Joakim Larsson.
Läs mer: Dålig kunskap om kemikaliers påverkan.

Läs mer: Inomhuskemikalier ska undersökas.